Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (diskusijos)

21:27 / 22:30 - 15-07-2014
 
Dabar kalba
Barbara KAPPEL Nepriklausomi nariai Austrija
 
 
Narė
 • Europos Parlamentas
 • Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
Pavaduojanti narė
 • Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis
 • Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • Biudžeto kontrolės komitetas
 • Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu
 • Biudžeto komitetas
 • Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 
 
 
Kalbėtojas šia tema
 
 
   
Kontaktai ir pagalba