Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (diskusijos)

21:27 / 22:30 - 15-07-2014
 
Dabar kalba
Corina CREȚU Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Rumunija
 
 
Pirmininko pavaduotoja
  • Europos Parlamentas
Narė
  • Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  • Delegacija ryšiams su Izraeliu
  • Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
Pavaduojanti narė
  • Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete
  • Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 
 
 
Kalbėtojas šia tema
 
 
Atsakomybės apribojimas: Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.


Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.


Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).


Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

   
Vaizdo įrašo adresas (URL)
 
Šio puslapio nuolatinis universalusis adresas
 
Kontaktai ir pagalba