Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Zoeken naar een beeldfragment uit de plenaire vergadering

 
01-07-2014 Alle zittingsperiodes
 
 
 
 

Opening van de vergadering

08:32 / 08:32 - 27-04-2017
 
Huidige spreker
Ildikó GÁLL-PELCZ Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Hongarije
 
 
Ondervoorzitter
  • Europees Parlement
Lid
  • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
  • Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
Plaatsvervanger
  • Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
  • Commissie economische en monetaire zaken
  • Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 
 
 
 
Disclaimer: De vertolking vormt geen authentieke weergave van het debat.

De simultaanvertolking van het debat wordt door het Europees Parlement alleen verstrekt om de communicatie tussen de deelnemers aan de vergadering te vergemakkelijken, en vormt in geen geval een authentieke weergave van het debat.


Alleen het originele gesproken woord en de gereviseerde schriftelijke vertaling daarvan zijn rechtsgeldig.


Indien het originele gesproken woord (of de gereviseerde schriftelijke vertaling) verschilt van de simultaanvertolking, geldt het originele gesproken woord (of de gereviseerde schriftelijke vertaling).


Behoudens uitdrukkelijke toestemming van het Europees Parlement is het gebruik van de opname van de vertolking voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden strikt verboden.

   
URL van de videostream
 
Vaste url van deze pagina
 
Contact en hulp