Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Opening van de vergadering

09:09 / 09:09 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Antonio TAJANI Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Italië
 
 
Voorzitter
  • Europees Parlement
Ondervoorzitter
Voorzitter
  • Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
Lid
  • Commissie industrie, onderzoek en energie
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
  • Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
  • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
Plaatsvervanger
  • Commissie economische en monetaire zaken
  • Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
  • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 
 
 
 
   
URL van de videostream
 
Vaste url van deze pagina
 
Contact en hulp