Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

22:42 / 23:21 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Mairead McGUINNESS Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Ierland
 
 
Ondervoorzitter
  • Europees Parlement
Lid
  • Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
  • Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Plaatsvervanger
  • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
  • Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
  • Commissie constitutionele zaken
Ondervoorzitter
 
 
 
 
 
   
Contact en hulp