Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

09:09 / 11:42 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Tom VANDENKENDELAERE Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) België
 
 
Lid
 • Europees Parlement
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • Commissie economische en monetaire zaken
 • Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 • Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
Plaatsvervanger
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 
 
 
Spreker voor dit onderwerp
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Contact en hulp