Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Komisja Transportu i Turystyki

TRANPosiedzenie komisji -15:07 / 18:24 - 08-05-2012
 
 
Aby otrzymać link do nagrania mejlem, wpisz poniżej adres email.
 
 
(Odtwórz)
 
 
 
 
Porządek obrad
 • Mon, 7 May 2012 15:00 - 17:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 (TRAN/7/06835) Amendment to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and the Council on the minimum level of training of seafarers
  • 3.0 (TRAN/7/08763) 20 main concerns of European citizens and business with the functioning of the Single Market
  • 4.0 (TRAN/7/06612) Amendment of Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and of Regulation (EC) No 561/2006
 • Mon, 7 May 2012 17:30 - 18:30
  • 5.0 Coordinators’ meeting In camera
 • Tue, 8 May 2012 09:00 - 12:30
  • 6.0 Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions
  • 7.0 Appointment of rapporteurs – decision on procedure
  • *** Electronic vote ***
  • 8.0 (TRAN/7/06835) Amendment to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and the Council on the minimum level of training of seafarers
  • 9.0 (TRAN/7/08763) 20 main concerns of European citizens and business with the functioning of the Single Market
  • 10.0 (TRAN/7/08906) The protection of animals during transport
  • 11.0 (TRAN/7/07676) Trans-European energy infrastructure, and repeal of Decision No 1364/2006/EC
  • *** End of electronic vote ***
  • 12.0 See separate programme(TRAN/7/07667) Development of the Trans-European Transport Network
 • Tue, 8 May 2012 15:00 - 15:30
  • 13.0 (TRAN/7/08167) Sound level of motor vehicles
 • Tue, 8 May 2012 15:30 - 18:30 - Hearing on the airport package
  • 15.0 (TRAN/7/08024) Common rules for the allocation of slots at European Union airports (Recast)
  • 16.0 (TRAN/7/08027) Groundhandling services at Union airports and repeal of Council Directive 96/67/EC
  • 14.0 (TRAN/7/08022) Introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach
  • 17.0 Any other business
  • 18.0 Next meeting(s) (TRAN(2012)0530_1) Wed, 30 May 2012
 
 
Nota: Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.


Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.


W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).


Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

   
Adres URL zapisu video
 
Stały adres url tej strony
 
Kontakt i pomoc