Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Komisja Gospodarcza i Monetarna

ECONPosiedzenie komisji -15:08 / 18:19 - 16-10-2017
 
 
Aby otrzymać link do nagrania mejlem, wpisz poniżej adres email.
 
 
(Odtwórz)
 
 
 
 
Temat
This event is also available on our multidevice player.
Porządek obrad
 • Mon, 16 Oct 2017 15:00 - 15:45
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0
  • 4.0 (ECON/8/09044) Directive of the European parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....
  • 5.0 (ECON/8/09052) Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities
 • Mon, 16 Oct 2017 15:45 - 17:00
  • 6.0 (ECON/8/08609) Framework for the recovery and resolution of central counterparties
 • Mon, 16 Oct 2017 17:00 - 17:40
  • 7.0 (ECON/8/08619) Preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures
 • Mon, 16 Oct 2017 17:40 - 18:00
  • *** Voting time ***
  • 8.0 (ECON/8/09592) Economic policies of the euro area
  • *** End of vote ***
 • Mon, 16 Oct 2017 18:00 - 18:30
  • 9.0 (ECON/8/08860) Countering money laundering by criminal law
  • 10.0 Any other business
  • 11.0 Next meetings Thursday 19th October 2017, 09:00 - 12:30
 
 
Nota: Tłumaczenie ustne nie stanowi dokładnego zapisu obrad.

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.


Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.


W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).


Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

   
Adres URL zapisu video
 
Stały adres url tej strony
 
Kontakt i pomoc