Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRIPosiedzenie komisji -15:16 / 16:10 - 04-12-2017
 
 
Aby otrzymać link do nagrania mejlem, wpisz poniżej adres email.
 
 
(Odtwórz)
 
 
 
 
Temat
This event is also available on our multidevice player.
Porządek obrad
 • Mon, 4 Dec 2017 15:00 - 16:00
  • With the Council and Commission
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 (AGRI/8/08739) Integrated farm statistics
  • 4.0 Presentation by a Commission representative (DG AGRI) of a draft implementing act laying down the rules for the application of the management system of tariff rate quotas with licences
 • Mon, 4 Dec 2017 16:00
  • *** Electronic vote ***
  • 5.0 (AGRI/8/10969) Annual report on Competition Policy
  • *** End of electronic vote ***
 • Mon, 4 Dec 2017 16:30 - 18:30
  • 6.0 Joint AGRI, ENVI and ITRE Public Hearing on "The EU Forest Strategy" (see separate programme)
  • 7.0 Any other business
  • 8.0 Next meetings (AGRI(2017)1207_1) Thu, 7 Dec 2017
  • Next meetings (AGRI(2017)1213_1) Wed, 13 Dec 2017
  • Next meetings (AGRI(2018)0111_1) Thu, 11 Jan 2018
  • Next meetings (AGRI(2018)0122_1) Mon, 22 Jan 2018
  • * * *
 
 
Nota: Tłumaczenie ustne nie stanowi dokładnego zapisu obrad.

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.


Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.


W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).


Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

   
Adres URL zapisu video
 
Stały adres url tej strony
 
Kontakt i pomoc