Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Otwarcie posiedzenia

08:30 / 08:30 - 02-02-2016
 
Obecny mówca
Adina-Ioana VĂLEAN Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Rumunia
 
 
Wiceprzewodnicząca
  • Parlament Europejski
Przewodnicząca
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Członkini
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Zastępstwo
  • Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • Komisja Handlu Międzynarodowego
 
 
 
 
Nota: Tłumaczenie ustne nie stanowi dokładnego zapisu obrad.

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.


Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.


W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).


Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

   
Adres URL zapisu video
 
Stały adres url tej strony
 
Kontakt i pomoc