Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Gerben-Jan GERBRANDY Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Holandia
 
 
Członek
  • Parlament Europejski
  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
  • Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
Zastępstwo
  • Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • Komisja Kontroli Budżetowej
  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 
 
 
Mówca na ten temat
 
 
   
Kontakt i pomoc