Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Christel SCHALDEMOSE Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Dania
 
 
Członkini
  • Parlament Europejski
  • Delegacja do spraw stosunków z Japonią
  • Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
Zastępstwo
  • Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
  • Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 
 
 
Mówca na ten temat
 
 
   
Kontakt i pomoc