Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Frédérique RIES Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Belgia
 
 
Członkini
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Parlament Europejski
  • Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
Zastępstwo
  • Komisja Handlu Międzynarodowego
  • Komisja Kontroli Budżetowej
Wiceprzewodnicząca
 
 
 
Mówca na ten temat
 
 
   
Kontakt i pomoc