Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

09:01 / 10:22 - 23-11-2016
 
Obecny mówca
Seán KELLY Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Irlandia
 
 
Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem
  • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • Parlament Europejski
Zastępstwo
  • Komisja Handlu Międzynarodowego
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
  • Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu
  • Komisja Rybołówstwa
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 
 
 
Mówca na ten temat
 
 
   
Kontakt i pomoc