Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Kamerun

10:36 / 11:07 - 18-04-2019
 
Obecny mówca
Miguel URBÁN CRESPO Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Hiszpania
 
 
Członek
 • Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • Parlament Europejski
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Podkomisja Praw Człowieka
 • Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania
 • Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
Zastępstwo
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 
 
 
 
 
   
Kontakt i pomoc