Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Declaraţiile Preşedinţiei

14:01 / 14:07 - 03-04-2019
 
Vorbitorul din acest moment
Antonio TAJANI Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) Italia
 
 
Președinte
  • Parlamentul European
Vicepreședinte
Președinte
  • Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
Membru
  • Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
  • Delegația pentru relațile cu Mercosur
  • Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
Membru supleant
  • Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
  • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 
 
 
 
 
   
Contact şi ajutor