Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Concluziile reuniunii Consiliului European (19-20 martie 2015) (dezbatere)

15:31 / 17:26 - 25-03-2015
 
Vorbitorul din acest moment
Marco VALLI Grupul Europa Libertății și Democrației Directe Italia
 
 
Membru
 • Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
 • Parlamentul European
 • Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • Comisia pentru control bugetar
Membru supleant
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • Comisia pentru bugete
 • Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
 • Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 
 
 
Vorbitor pe acest subiect
 
 
   
Contact şi ajutor