Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sök en video från ett plenarsammanträde

 
01-07-2014 Alla valperioder
 
 
 
 

Öppnande av sammanträdet

09:06 / 09:06 - 06-04-2017
 
Aktuell talare
Antonio TAJANI Group of the European People's Party (Christian Democrats) Italien
 
 
Talman
  • Europaparlamentet
Vice talman
Ordförande
  • Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
Ledamot
  • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
  • Delegationen för förbindelserna med Mercosurländerna
  • Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
Suppleant
  • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
  • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp