Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sök en video från ett plenarsammanträde

 
01-07-2014 Alla valperioder
 
 
 
 

Öppnande av sammanträdet

09:03 / 09:04 - 16-03-2017
 
Aktuell talare
Ildikó GÁLL-PELCZ Group of the European People's Party (Christian Democrats) Ungern
 
 
Vice talman
  • Europaparlamentet
Ledamot
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
  • Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
  • Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
Suppleant
  • Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp