Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sök en video från ett plenarsammanträde

 
01-07-2014 Alla valperioder
 
 
 
 

Öppnande av sammanträdet

08:29 / 08:30 - 14-12-2017
 
Aktuell talare
Dimitrios PAPADIMOULIS Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster Grekland
 
 
Vice talman
  • Europaparlamentet
Ledamot
  • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
Suppleant
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
  • Utskottet för regional utveckling
  • Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp