Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Återupptagande av sessionen

17:01 / 17:01 - 05-10-2015
 
Aktuell talare
Mairead McGUINNESS Group of the European People's Party (Christian Democrats) Irland
 
 
Vice talman
  • Europaparlamentet
Ledamot
  • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro
  • Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Suppleant
  • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien
  • Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
  • Utskottet för konstitutionella frågor
Vice ordförande
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp