Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Öppnande av sammanträdet

08:36 / 08:37 - 26-02-2014
 
Aktuell talare
Jacek PROTASIEWICZ Group of the European People's Party (Christian Democrats) Polen
 
 
Vice talman
Ordförande
Ledamot
  • Europaparlamentet
  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Underutskottet för mänskliga rättigheter
  • Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
  • Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
Suppleant
  • Utskottet för utrikesfrågor
  • Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
  • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp