Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Omröstning

16:41 / 16:49 - 05-07-2012
 
Aktuell talare
Rainer WIELAND Group of the European People's Party (Christian Democrats) Tyskland
 
 
Vice talman
Ledamot
  • Europaparlamentet
  • Utskottet för rättsliga frågor
  • Utskottet för framställningar
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
Suppleant
  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Utskottet för konstitutionella frågor
  • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 
 
 
 
Ansvarsfriskrivning: Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.


Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.


Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).


Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

   
Webbadress till videoflödet
 
Permanent länk till denna sida
 
Kontakt och hjälp