Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt)

17:38 / 18:28 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
Nils TORVALDS Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Finland
 
 
Ledamot
 • Europaparlamentet
 • Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
Suppleant
 • Fiskeriutskottet
 • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • Budgetutskottet
 • Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 
 
 
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Kontakt och hjälp