Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt)

17:38 / 18:28 - 17-04-2019
 
Aktuell talare
Fabio Massimo CASTALDO Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa Italien
 
 
Vice talman
Ledamot
 • Europaparlamentet
 • Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
 • Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • Utskottet för utrikesfrågor
 • Utskottet för konstitutionella frågor
Suppleant
 • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
 • Utskottet för internationell handel
 • Utskottet för rättsliga frågor
 • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • Underutskottet för säkerhet och försvar
 • Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
 • Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro
 • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 
 
 
Lista öven ämnen: on, 17 apr 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Kontakt och hjälp