skip to content

 
 
EP hoone Strasbourgis
EP hoone Strasbourgis
 

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 
 .

Uudised

Saadikud andsid toetuse avalikes kohtades tasuta traadita internetiühenduse edendamise rahastusprogrammile.  WiFi4EU algatuse rahalised vahendid jaotatakse geograafiliselt ühtlaselt enam kui 6000 kogukonnas ELi liikmesriikides  ja projektid valitakse välja nende esitamise järjekorra alusel. WiFi4EU toetust saavad taotleda avaliku sektori asutused, nagu kohalikud omavalitsused, raamatukogud ja tervisekeskused.
Parlament kiitis teisipäeval heaks reeglid, mis võimaldavad ELi riikidel gaasinappuse puhul käivitada piiriülese abimehhanismi, et tagada naaberriikide abiga piisav gaasitarne.
Päevakorras: Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Komisjoni presidendiga olukorda ELis, gaasivarustuse tagamine Euroopa Liidus, saastunud kanamunade skandaal: ELi toiduohutuse kiirhoiatussüsteem vajab tõhustamist, toodete ja teenuste ligipääsetavuse parandamine puuetega inimeste jaoks. 
Euroscola.
Euroopa Parlamendi infobüroo kutsub gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil. Ootame õpilaste videoklippe teemal: "Kui ma oleksin Euroopa Parlamendi liige." Tähtaeg: 16. oktoober 2017
Avatud on MTÜdele mõeldud taotlusvoor toetuse taotlemiseks kommunikatsioonivaldkonna projektidele (laiemat avalikkust kaasavad seminarid, konverentsid, arutelud, konkursid jms). 
Türgi ELiga liitumise läbirääkimised tuleb peatada, juhul kui põhiseadusreformi pakett rakendatakse muutmata kujul, sest muudatused on vastuolus ELi liitumiskriteeriumitega, hoiatasid saadikud neljapäeval.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles arendama välja HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja viirusliku hepatiidi vastu võitlemise tervikliku ELi poliitikaraamistiku.