skip to content

 
 
EP hoone Strasbourgis
EP hoone Strasbourgis
 

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 
 .

Uudised

Päevakorras on: Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse üle 2017. aasta Sahharovi auhind; Ülemkogueelsel arutelul on tähelepanu keskmes Brexit; parlament hääletab Panama paberite lekke järel loodud uurimiskomisjoni soovitusi; parlamendiliikmed täiendavad ELi investeerimiskava lisavahenditega; kebabites fosfaatide kasutamist lubava otsuse võimalik vetostamine; ELi põllumajanduspoliitika kujundamine põllumeeste- ja tarbijasõbralikumaks.
Teemad: ELi 2018. aasta eelarve lõpphääletus: parlamendiliikmed hääletavad liikmesriikide valitsustega 2018. aasta ELi eelarve üle saavutatud kokkulepet, mille keskmes on noored, majanduskasv ja julgeolekumeetmed.  Võitlus piiriüleste käibemaksupettustega: kolmapäeval esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad käibemaksupettustega võitlemise tegevuskava kohta. Plaanitav reform võib liikmesriikidele tuua 40 miljardit eurot lisatulu aastas.  Jeemen: parlamendiliikmed nõuavad ELi strateegia loomist ja relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale: kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad parlamendiliikmed täiendavate pingutuste tegemist Jeemeni rahualgatuse raames, integreeritud strateegiat riigi toetamiseks ja ELi relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale.
22. novembril algas kandideerimine 2018. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinnale. Konkursile esitatavad projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil ning toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist. Tähtaeg on 29. jaanuar!
Teisipäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi) arutavad parlamendiliikmed nn paradiisipaberite lekke teemal, mis tõi päevavalgele mõnede maailma rikkaimate isikute ja ettevõtete varjatud vara.
Kolmapäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks eeskirjad, mille abil tõhustada võitlust kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga kauba importimise vastu.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.  
Idapartnerluse tippkohtumise peateemad: Idapartnerluse riike, mis on teinud olulisi edusamme ELi-suunaliste reformidega, võiks tunnustada tolliliiduga liitumise võimaluse abil;    Parlament soovib usaldusfondi loomist Ukraina, Gruusia ja Moldova jaoks; Venemaad tuleks jätkuvalt survestada, et lahendada konfliktid idapartnerlusriikides.