skip to content

 
 
EP hoone Strasbourgis
EP hoone Strasbourgis
 

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 
 .

Uudised

Täiskogu istungil kavas: ELi tippkohtumine ja Euroopa tulevik, arutelu meediavabaduse teemal pärast Malta ajakirjaniku mõrva, investorite ja ELi majanduse kaitsmine halbade laenude eest, piirikontrollide tõhustamine Euroopa piiridel, EP on valmis töötajate lähetamise küsimuses liikmesriikidega läbirääkimisi pidama, Euroopa Parlamendi president kuulutab välja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja, seksuaalne ahistamine ja kuritarvitamine ELis.
Sel sügisel läbi viidud Euroopa Parlamendi uuringu kohaselt leiab 81% Eesti kodanikest, et Eesti on Euroopa Liidu liikmelisusest võitnud. ELis keskmiselt arvab nii 64%. Eestis tuuakse peamiste põhjendustena välja majanduskasv (49%), uued avanenud töötamise võimalused (46%), ELi panus julgeoleku tagamisel (33%) ja elujärje paranemine (32%).
Kirill Koroteev (Sofia 04/10/2017).
Teisipäeval, 17. oktoobril kell 16:30 toimub Tallinna Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudi ja Euroopa Parlamendi infobürooga koostöös korraldatav inimõiguste teemaline loeng ja väitlus, millest võtavad osa kolme Eesti kooli esindusvõistkonnad.
Euroopa Prokuratuuri ülesandeks on uurida ELi eelarvest tehtud maksetega seotud pettusi. Antud hetkel on vaid riiklikel asutustel võimalik uurida ELi eelarvet puudutavaid pettusi, nagu ELi struktuurifondide rahade tahtlikku mittesihtotstarbelist kasutamist või piiriülest käibemaksupettust, kuid nende asutuste jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.
Bonnis 6.–17. novembrini toimuva ÜRO kliimaläbirääkimiste järgmise vooru eel nõuavad parlamendiliikmed, et EL esitaks 2018. aastaks sajandi keskpaigani ulatuva heiteneutraalsuse strateegia.
Kolmapäeval pani parlament veto Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis oleks välistanud teatud pestitsiidides esinevate kemikaalide määratlemise endokriinsüsteemi häireid põhjustavate ainetena.
Euroopa Parlamendi noorteüritus EYE2018
1.-2. juunil 2018 toimub Strasbourgis juba kolmandat korda suurejooneline noorteüritus EYE2018, mis toob kokku 8000 noort üle Euroopa, et arutada Euroopa tuleviku üle.