skip to content

 
 
EP hoone Strasbourgis
EP hoone Strasbourgis
 

Euroopa Parlamendi infobüroo jagab teavet Euroopa Parlamendi kohta, aitab kaasa Euroopa Parlamendi tegevuse kajastamisele Eesti meedias, on abiks ajakirjanikele parlamendi istungite külastamisel ning seminaridel osalemisel, aitab kontakteeruda Euroopa Parlamendi liikmetega, teeb koostööd koolide ja muude õppeasutustega Euroopa Parlamendi tutvustamiseks.

Samuti annab infobüroo teavet Euroopa Parlamendi Brüsseli ja Strasbourgi hoonete külastamisvõimaluste kohta ning tutvustab Euroopa Parlamendis töötamise ja praktika võimalusi.

Euroopa Liidu Maja infokeskuses (Laikmaa 15, Tallinn) on saadaval Euroopa Parlamendi tegevust tutvustavad trükimaterjalid. Infokeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 11-15.

 

 
 .

Uudised

Parlamendi poolt neljapäeval heaks kiidetud ettepanekute kohaselt maksustataks hargmaiseid ettevõtteid seal, kus nad teenivad oma kasumi.
EL peaks toetama rohkem teadusuuringuid, noori ja väikeettevõtteid; ELi pikaajaline eelarve peaks toetama uusi prioriteete, aga ka jätkusuutlikku põllumajanduspoliitikat ja Euroopa vaesemaid piirkondi ning osaliselt asendama kogurahvatulupõhised sissemaksed. Parlamendiliikmed kinnitasid seisukohad järgmise pikaajalise ELi eelarve kohta, mis peaks rahastama uusi prioriteete ja täitma Brexiti tõttu tekkiva puudujäägi.
Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrva uurimisse tuleb kaasata Europol ja EL peab paremini kaitsma ajakirjanikke, ütlesid saadikud kolmapäeval toimunud arutelul.
Parlament kiitis kolmapäeval heaks resolutsiooni, milles sõnastatakse võimalik ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik pärast Brexitit.
Igasugune tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete raamistik peab austama ELi ühtse turu terviklikkust ja nelja vabadust, rõhutasid saadikud teisipäeval toimunud arutelul.
EPi täiskogu päevakorras: ELi 2020. aasta järgne eelarve, Parlamendi seisukoht Brexiti-järgse perioodi kohta, ettevõtete maksustamine ELis ja võitlus maksudest kõrvalehoidmisega, ajakirjanike ohutus Slovakkias, Portugali peaminister arutab saadikutega Euroopa tulevikku, USA kaubanduspiirangud: kuidas kaitsta ELi töökohti ja ettevõtteid.
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018
Kuulutame välja Euroscola konkursi gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuse õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Seekord on teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018.
rohkem