skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 
10/01/2017

Komisjonid

Suur osa parlamendi tööst täiskogu istungite vaheajal ning nende ettevalmistamisel toimub komisjonides, millest igaüks on spetsialiseerunud teatud valdkonnale. Nende peamine ülesanne on Euroopa Komisjoni toetamine õigusloome protsesside algatamisel. Komisjonid koosnevad 25-78 parlamendiliikmest ning igaühel neist on esimees, juhatus ja sekretariaat. Komisjonide istungid toimuvad üldjuhul Brüsselis.

Alalised komisjonid

Praegu tegutseb Euroopa Parlamendis 20 alalist komisjoni.

AFET - välisasjade komisjon
     DROI - inimõiguste allkomisjon
     SEDE - kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
DEVE - arengukomisjon
INTA - rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BUDG - eelarvekomisjon
CONT - eelarvekontrollikomisjon
ECON - majandus- ja rahanduskomisjon
EMPL - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ENVI - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ITRE - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
IMCO - siseturu ja tarbijakaitse komisjon
TRAN - transpordi- ja turismikomisjon
REGI - regionaalarengukomisjon
AGRI - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
PECH - kalanduskomisjon
CULT - kultuuri- ja hariduskomisjon
JURI  - õigusasjadekomisjon
LIBE - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
AFCO - põhiseaduskomisjon
FEMM - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
PETI - petitsioonikomisjon

Erikomisjonid

Vastavalt vajadusele võib Euroopa Parlament ka ajutisi erikomisjone moodustada. Hetkel parlamendis erikomisjone ei ole. Erikomisjon "Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed" lõpetas tegevuse 30. novembril 2015 ja "Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2)" 2. augustil 2016.  

Euroopa Parlamendi pressiesindajate ning nende vastutusalas olevate komisjonide täielik nimekiri Parlamendi komisjonide nimekiri