skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Praktika Euroopa Parlamendis

 .
 

Praktika Euroopa Parlamendi Eesti infobüroos

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis pakub ülikoolilõpetanutele kaks korda aastas tasustatud praktika võimalust. Praktika eesmärk on täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega. Tasustatud praktika kestab viis kuud ning selle kestvust, algus- ega lõpuaega pole võimalik muuta. Praktikatasu on ligikaudu 1000 eurot kuus (Robert Schumani stipendium). Kuna tegemist on täiskohaga praktikaga, ei ole selle ühildamine ülikooliõpingutega tööajal võimalik.

 

Millal praktika toimub?

 .
 

Mida infobüroo praktikant teha saab?

Suurim erinevus Brüsselis ja Eesti infobüroos toimuva praktika puhul on tööülesannetes. Brüsseli praktika puhul tegeleb praktikant üsna kitsa töövaldkonnaga. Infobüroos on ülesannete skaala ning arenemisruum laiem. Rohkem võimalusi eeldab aga ka initsiatiivi haaramist, et neid maksimaalselt ära kasutada.

Praktikandi tööülesannete seas on kodulehe administreerimine, turundamine sotsiaalmeedias, Euroopa Liidu Maja infokeskuse mehitamine, messidel osalemine, presentatsioonid kooligruppidele, tõlketööd, infopäringutele vastamine ja iseseisev projektijuhtimine vastavalt võimalusele.

 

Kuidas saan kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb hoolikalt tutvuda praktika tingimustega ning esitada elektrooniline kandideerimisavaldus Euroopa Parlamendi kodulehel. Avaldusega on võimalik tutvuda vaid kandideerimisperioodi ajal. Pärast avalduse esitamist ei ole võimalik seda enam muuta, seepärast kontrollige see enne esitamist hoolikalt üle. Praktikale kandideerimise protsess on pikk, mistõttu tuleks praktikat vähemalt pool aastat ette plaanida. Ülevaate praktikale kandideerimise protsessist leiate lisainfost.

 

Praktika teistes Euroopa Parlamendi töökohtades

Kandideerides praktikale teistesse Euroopa Parlamendi infobüroodesse või peakorterisse Brüsselis, on praktika liike ja valdkondi rohkem - kliimast välispoliitikani. Sellisel juhul on aga ka konkurents kordades suurem. Igal aastal kandideerib EP praktikakonkursil 25000 inimest ning vaid väike osa sellest infobüroosse Eestis.

Allpool on toodud ülevaade praktika eri liikidest. Euroopa Parlamendi veebilehel leiate lisateavet, sealhulgas üksikasjalikud valikukriteeriumid, sise-eeskirjad ja kandideerimisvormi.

  • Tasustatud üldine praktika
  • Tasustamata üldine praktika
  • Puuetega inimeste praktika
  • Kirjaliku tõlke tasustatud praktika
  • Kirjaliku tõlke tasustamata praktika
  • Konverentsitõlke praktika
 

Praktika parlamendiliikme või fraktsiooni juures

Parlamendiliikmed ja fraktsioonid võtavad regulaarselt tööle praktikante Brüsselis ja Strasbourgis. Üliõpilastele ja ülikooli hiljuti lõpetanutele antakse võimalus kogeda vahetult igapäevast poliitilist elu Euroopa Parlamendis. Mõned parlamendiliikmed võtavad praktikante tööle ka oma valimisringkonnas. Erinevalt Euroopa Parlamendi peasekretariaadi korraldatud praktikast ei kuulu see praktika parlamendi ametlikku programmi. Praktikavõimaluse määrab fraktsiooni või parlamendiliikme suutlikkus praktikantide eest hoolitseda ning praktika kohta kehtivad fraktsioonide asjaomased sise-eeskirjad ja iga parlamendiliikme enda kehtestatud reeglid. Eelöeldust tulenevalt on praktika tingimused, kestus, kandideerimistähtajad ja tasustamiskord erinevad. Soovitame võtta ühendust otse asjaomase parlamendiliikme või fraktsiooniga.

 

Töötamine Euroopa Parlamendis

Euroopa Parlamendis töötab ligikaudu 8000 Euroopa Liidu liikmesriikidest pärinevat ametnikku ja teenistujat. Neist umbes kolmandiku moodustavad kirjalikud ja suulised tõlgid.
Euroopa Parlament, nagu ka kõik teised Euroopa institutsioonid, valib töötajaid konkursi teel. On olemas viit tüüpi konkursse, mis jagunevad omakorda erinevateks tasemeteks, võimaldades Euroopa Liidu kodanikel kandideerida administraatori, tõlgi, tõlkija, assistendi, sekretäri, oskustöölise jt ametikohtadele. Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleeritakse Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade alusel.

Konkursitingimuste avaldamise ja konkursside eeldatava ajakava kohta on võimalik saada teavet Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ametist (EPSO). EPSO koduleheküljelt leiab ka näpunäiteid konkurssideks valmistumiseks.

EPSO kodulehekülgTöövõimalused Euroopa Parlamendis