skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised

Euro.
·Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevust pikendatakse 2020. aastani ·fondile antakse lisavahendeid, et rahastada täiendavaid innovatiivseid projekte ·EFSI kaudu toetatakse eelkõige projekte, millega kaasnevad suured riskid või mis on majanduslikult ja sotsiaalselt kõige tulusamad
Päevakorras on: Venezuela demokraatlikule opositsioonile antakse üle 2017. aasta Sahharovi auhind; Ülemkogueelsel arutelul on tähelepanu keskmes Brexit; parlament hääletab Panama paberite lekke järel loodud uurimiskomisjoni soovitusi; parlamendiliikmed täiendavad ELi investeerimiskava lisavahenditega; kebabites fosfaatide kasutamist lubava otsuse võimalik vetostamine; ELi põllumajanduspoliitika kujundamine põllumeeste- ja tarbijasõbralikumaks.
Teemad: ELi 2018. aasta eelarve lõpphääletus: parlamendiliikmed hääletavad liikmesriikide valitsustega 2018. aasta ELi eelarve üle saavutatud kokkulepet, mille keskmes on noored, majanduskasv ja julgeolekumeetmed.  Võitlus piiriüleste käibemaksupettustega: kolmapäeval esitavad parlamendiliikmed oma seisukohad käibemaksupettustega võitlemise tegevuskava kohta. Plaanitav reform võib liikmesriikidele tuua 40 miljardit eurot lisatulu aastas.  Jeemen: parlamendiliikmed nõuavad ELi strateegia loomist ja relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale: kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad parlamendiliikmed täiendavate pingutuste tegemist Jeemeni rahualgatuse raames, integreeritud strateegiat riigi toetamiseks ja ELi relvaembargo kehtestamist Saudi Araabiale.
22. novembril algas kandideerimine 2018. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinnale. Konkursile esitatavad projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil ning toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist. Tähtaeg on 29. jaanuar!
Teisipäeval kell 10.00 (Eesti aja järgi) arutavad parlamendiliikmed nn paradiisipaberite lekke teemal, mis tõi päevavalgele mõnede maailma rikkaimate isikute ja ettevõtete varjatud vara.
Kolmapäeval kiitsid parlamendiliikmed heaks eeskirjad, mille abil tõhustada võitlust kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga kauba importimise vastu.
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis leitakse, et Malta peab tõhustama õigusriigi põhimõtete järgimist ja Euroopa Komisjon peab jälgima erapooletut õiguskaitset riigis.  
Idapartnerluse tippkohtumise peateemad: Idapartnerluse riike, mis on teinud olulisi edusamme ELi-suunaliste reformidega, võiks tunnustada tolliliiduga liitumise võimaluse abil;    Parlament soovib usaldusfondi loomist Ukraina, Gruusia ja Moldova jaoks; Venemaad tuleks jätkuvalt survestada, et lahendada konfliktid idapartnerlusriikides.
Teisipäeval kiitsid parlamendiliikmed lõpphääletusel heaks uued ELi eeskirjad, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid petuskeemide eest paremini.
Saadikud kiitsid teisipäeval heaks soovitused, mille järgi tuleb ELis muuta kohustuslikuks sõidukite juhiabisüsteemid nagu "arukad" kiiruse ja sõidureas püsimise abisüsteemid ja automatiseeritud hädapidurdussüsteemid.