skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/04/2015

Täiskogu istung Brüsselis, 15. aprillil

Päevakorras: Esimene arutelu Euroopa energialiidu strateegia teemal, parlament arutab Mario Draghiga Euroopa Keskpanga  tegevust, mitteametliku Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemuste ja terrorismivastase võitluse arutelu
EP hoone Brüsselis. © European Union 2014 - Source EP - Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck

Päevakorras: 100 aastat Armeenia genotsiidist, mitmeaastane finantraamistik, resolutsioon Bangladeshi vabrikupõlengute kohta, sotsiaalkaitsekomitte asutamine jm.

100 aastat Armeenia genotsiidist

Kolmapäeva pärastlõunal tuleb hääletusele Euroopa Parlamendi resolutsioon 100 aasta möödumise kohta Armeenia genotsiidist.

Euroopa Parlament oli esimene rahvusvaheline organisatsiooni, mis tunnistas Armeenia genotsiidi 1987. aastal vastu võetud resolutsioonis. Parlament on kutsunud Türgit mitmetes resolutsioonides samuti genotsiidi tunnistama.


arutelu: kolmapäeval, 15. aprillil
hääletus: kolmapäeval, 15. aprillil
menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

#Armenia #genocide


Taustainfo

1987. aasta EP resolutsioon

Menetlusetapid


Muud päevakorrapunktid

• Mitmeaastase finantsraamistiku 2014. aasta kasutamata rahastuse ülekandmine perioodiks 2015-2017, hääletus
• Resolutsioon Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammude kohta, arutelu ja hääletus
• Sotsiaalkaitsekomitee asutamise otsus, hääletus
• Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides, arutelu
• Resolutsioon II maailmasõja ajal toimunud romade genotsiidi kohta, arutelu ja hääletus