skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
24/04/2015

EP täiskogu uudiskiri, 27.-30. aprill, Strasbourg

EP Strasbourg
© Photo Parlement Europeen

Päevakorras: Tragöödiad Vahemeres: saadikud nõuavad elude päästmise nimel tegutsemist, EP liikmed soovivad vähendada kilekottide kasutamist, hääletus täiustatud biokütuste kasutamise edendamiseks, e-Call: hääletusel sõidukite automaatsete hädaabikõnede süsteem, uus kalanduspoliitika: hääletusel eelnõud tagasiheite ja Läänemere kohta, EP liikmed kutsuvad üles ELi alkoholistrateegiat tõhustama, saadikud arutavad uut Euroopa julgeoleku tegevuskava

Tragöödiad Vahemeres: saadikud nõuavad elude päästmise nimel tegutsemist

Kolmapäeval toimuval arutelul nõuavad saadikud konkreetseid tegusid, et peatada põgenike hukkumine Vahemerel. ÜRO põgenikeagentuuri andmetel on aasta algusest merel surma saanud rohkem kui 1600 inimest. Tõenäoliselt keskendub arutelu Euroopa Komisjoni voliniku Dimitris Avramopoulose 20. aprillil esitatud rände tegevuskavale ja 23. aprillil toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise istungi tulemustele.

Euroopa Parlament on aastate jooksul esitanud mitmeid üleskutseid ELi liikmesriikidele vastutuse õiglasemaks jaotamiseks ja solidaarsuse ülesnäitamiseks nende liikmesriikide suhtes, kuhu saabub kõige enam põgenikke.

Tagada tuleb otsingu- ja päästekohustuste tulemuslik täitmine ning nende asjakohane rahastamine keskpikas ja pikas perspektiivis, ütlesid saadikud detsembris vastu võetud resolutsioonis.

arutelu: kolmapäeval, 28. aprillil
hääletus: kolmapäeval, 28. aprillil
menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, resolutsioon

#migration #asylum #fundamentalrights

Viited:

Volinik Avramopolouse esitatud rände tegevuskava (20.04.2015)

EP president Schulzi pressiteade (19.04.2015)

President Schulzi pressikonverents rände teemal (20.04.2015)

EP saadikute Roberta Metsola and Kashetu Kyenge pressikonverents (14.04.2015)

Video arutelust rände teemal EP kodanikuvabaduste komisjonis (14.04.2015, alates 11.30)

EP pressiteade: saadikud kutsuvad üles põgenike vastuvõtmisel vastutuse õiglasemat jagamist parandama (17.12.2014)

EP pressiteade (30.10.2014)

EP pressiteade (16.04.2014)

EuroparlTV: Triton - lootuste ja reaalsuse vahel

EPRS taustainfo

Saadikud soovivad vähendada kilekottide kasutamist

Kolmapäeval hääletusele tuleva eelnõu kohaselt peaksid ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.

Eelnõu kohaselt peaksid liikmesriigid kasutama ühte kahest võimalusest: tuleb kas kasutusele võtta meetmed, millega tagatakse, et 2019. aasta lõpuks ei ületa aastane keskmine tarbimine 90 ning 2025. aastaks 40 “õhukest plastkandekotti” inimese kohta. Või teise variandina - tagada, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi kilekotte tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta.

Toimetajatele:

 1. aastal kasutas iga ELi kodanik hinnanguliselt 198 kilekotti, millest 90 protsenti olid õhemad kilekotid.

arutelu: teisipäeval, 28. aprillil
hääletus: teisipäeval, 28. aprillil
menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), teise lugemise kokkulepe

#Plasticbags

Viited:

Eelnõu

Raportöör Margrete Auken (Greens/EFA, DK)

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (31.03.2015)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Uus kalanduspoliitika: hääletusel eelnõud tagasiheite ja Läänemere kohta

Teisipäeval toimub hääletus eelnõu üle, muudatuste üle, mille eesmärk on anda kaluritele pikem üleminekuaeg, et kohaneda uute tagasiheitmist piiravate reeglitega. Samuti toimub hääletus Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava üle. Eelnõude vastuvõtmine on vajalik 2014. aastal jõustunud reformitud ühise kalanduspoliitika rakendamiseks.

Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava puhul on tegemist esimese uue kalanduspoliitika raames vastu võetava kavaga. Mitmeaastase kava eesmärk parandada püügi prognoositavust kalurite jaoks ning tagada, et kalavarusid kasutatakse säästvalt ja kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttega.

EP kalanduskomisjoni saadikud tegid lossimiskohustuse reeglitesse kaks olulist muudatust, lihtsustades väikekalurite aruandekohustust ja lükates edasi sanktsioonide rakendamise 2017. aastani tagasiheite keelu rikkumiste puhul.

arutelu: esmaspäeval, 27. aprillil
hääletus: teisipäeval, 28. aprillil
menetlusetapid: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe (lossimiskohustuse reeglid), kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine (Läänemere kava)

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis: sanktsioonid tagasiheite keelu rikkumise eest" (29.01.2015)

Pressiteade Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise mitmeaastase kava kohta (31.03.2015)

Raportöör Alain Cadec (EPP, FR)

Raportöör Jarosław Wałęsa (EPP, PL)

Taustainfo: ühine kalanduspoliitika

Läänemere mitmeaastane kalavarude majandamise kava: EP kalanduskomisjoni eelnõu

Lossimiskohustus: kokkulepe ELi Nõukogu ja EP vahel

EPRS taustainfo: lossimiskohustuse reeglid

EPRS taustainfo: Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastase kava

#fisheries #BalticSea #Discards #CFPreality #CFPreform #BalticMAP

Hääletus täiustatud biokütuste kasutamise edendamiseks


Kolmapäeval tuleb hääletusele saadikute ja ELi ministrite vahel saavutatud mitteametlik kokkulepe eelnõu üle, millega sätestatakse piirmäär põllukultuuridest toodetud biokütuste tootmisele ja kiirendatakse alternatiivsetest allikatest (nt jäätmetest ja vetikatest) toodetud biokütuste kasutamist. Eelnõu eesmärk on põllumajandusmaa biokütuste tootmiseks kasutamise tagajärjel tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamine.

Kehtivate reeglite kohaselt peavad ELi liikmesriigid tagama, et taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest transpordisektoris on 2020. aastaks 10 protsenti. Hääletusele tuleva eelnõu kohaselt peaks aastaks 2020 põllukultuuridest toodetud biokütuste osakaal olema mitte suurem kui 7 protsenti energia lõpptarbimisest transpordisektoris.

arutelu: kolmapäeval, 29. aprillil
hääletus: kolmapäeval, 29. aprillil
menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), teise lugemise kokkulepe

#Biofuels #ILUC

Viited:

Eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (14.04.2015)

Raportöör Nils TORVALDS (ALDE, FI)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

e-Call: hääletusel sõidukite automaatsete hädaabikõnede süsteem

Teisipäeval tuleb hääletusele eelnõu automaatse hädaabikõne süsteemi e-Call kasutuselevõtmise kohta. Autotootjad peaksid eelnõu kohaselt alates 31. märtsist 2018 varustama uued sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite mudelid sõidukisisese tehnoloogiaga, mis teavitab avarii korral automaatselt hädaabiteenistusi. Eelnõu heakskiitmine tähendaks toetuse andmist ELi ministritega detsembris saavutatud kokkuleppele, mille ELi Nõukogu kiitis heaks 2. märtsil.

Automaatne õnnetusest teavitamine võimaldaks hädaabiteenistustel kiiremini õnnetuspaika jõuda, päästes elusid ja hoides ära tõsisemaste vigastuste tekkimist.

arutelu: esmaspäeval, 27. aprillil
hääletus: teisipäeval, 28. aprillil
menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), teise lugemise kokkulepe
pressikonverents: teisipäeval, 28 aprillil kell 15.00 (Eesti aja järgi), kinnitamisel

#eCall

Viited:

ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe tekst

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (17.03.2015)

Raportöör Olga Sehnalova (S&D, CZ)

Menetlusetapid

eCall (Euroopa Komisjoni veebileht)

Saadikud kutsuvad tõhustama ELi alkoholistrateegiat

Teisipäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõu kohaselt tuleks uue ELi alkoholistrateegia võimalike eesmärkide hulgas kaaluda ka kohustust märkida pakendile jookide kalorisisaldus ja koostisained. Resolutsiooni eelnõus kutsutakse samuti üles tõhustama pingutusi noorte alkoholi tarbimise vähendamiseks. Euroopa Komisjoni kutsutakse üles esitama uus strateegia hiljemalt 2016. aastaks.

EP keskkonna ja tervishoiu komisjonis ettevalmistatud resolutsiooni eelnõus kutsutakse Euroopa Komisjoni alustama koheselt tööd uue ELi alkoholistrateegia (2016-2022) väljakujundamiseks. Strateegia eesmärkide hulka peaks kuuluma andmete kogumise täiustamine, ennetusmeetmete ja ravi parandamine ja sõiduki joobeseisundis juhtimise tõttu toimuvate õnnetuste vähendamine.

Samuti peaks Euroopa Komisjon hindama, kas edaspidi tuleks ka alkohoolsetele jookidele kohaldada toote koostisosade ja toitumisalase teabe esitamise nõuet.

arutelu: esmaspäeval, 27. aprillil
hääletus: teisipäeval, 28. aprillil
menetlus: küsimus Euroopa Komisjonile suuliseks vastamiseks, resolutsioon

#AlcoholStrategy

Viited:

Küsimus Euroopa Komisjonile

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (31.03.2015)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo


Saadikud arutavad uut Euroopa julgeoleku tegevuskava

Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul Euroopa Komisjoni voliniku Dimitris Avramopoulusega esitavad saadikud oma seisukohti Euroopa julgeoleku tegevuskava suhtes. Julgeoleku tegevuskava, mis põhineb ja täiendab ELi sisejulgeoleku strateegiat, sätestab peamised prioriteedid võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega aastateks 2015-2020.

Detsembris vastu võetud resolutsioonis kutsusid saadikud ELi liikmesriike tõhustama koostööd ja infovahetust. Nad kutsusid Euroopa Komisjoni üles tegema viivitamata ülevaate praegustest julgeolekumeetmetest ja keskendama oma pingutused sellele, et nõuetekohaselt rakendada ja paremini kasutada kehtivaid õigusakte ja vahendeid, enne kui tehakse ettepanek uute loomiseks.

Saadikud rõhutasid samuti, et kõik julgeolekumeetmed peavad olema kooskõlas vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega ning hõlmama asjakohaseid meetmeid andmekaitse, vastutuse ja õiguskaitse vallas.

arutelu: teisipäeval, 28. aprillil
menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, arutelu

#antiterrorism

Viited:

EP resolutsioon sisejulgeoleku strateegia kohta

Pressiteade hääletuse kohta parlamendis (17.12.2014)

Arutelu sisejulgeoleku strateegia kohta (16.12.2014)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

Muud päevakorrapunktid

 • E-piiride pakett: arutelu teisipäeval
 • Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide: arutelu teisipäeval, hääletus teisipäeval
 • ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks: arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Olukord Nigeerias: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanded: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Rahaturufondid: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Resolutsioonid inimõiguste ja demokraatia teemal: arutelud ja hääletused neljapäeval
 • Bologna protsessi rakendamise järelmeetmed: arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
 • Euroopa Investeerimispanga 2013.a. aastaaruanne: arutelu neljapäeval, hääletus neljapäeval
 • Autoriõiguste erandid nägemispuudega inimeste jaoks: arutelu kolmapäeval
 • Euroopa film digitaalajastu: hääletus teisipäeval
 • Noorte tööhõive algatuse rahastamine: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 • Töötingimused Bangladeshis: arutelu esmaspäeval, hääletus kolmapäeval (kinnitamisel)
 • Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine: arutelu neljapäeval, hääletus neljapäeval