skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Märts 2015

.
Kolmapäeval toetasid saadikud Ukrainale 1,8 miljardit euro laenu andmist, et aidata vähendada lühiajalist maksebilansi puudujääki. Makromajandusliku finantsabi laene rahastatakse ELi poolt kapitaliturgudelt võetavate laenude abil. Vahendid laenatakse sama intressiga edasi abivajavatele riikidele. Abi andmise tingimuseks on struktuurireformide jätkamine.
EP hoone Brüsselis. © European Union 2014 - Source EP -  Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck
- Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
Päevakorras: Arutelu Euroopa Ülemkogu tulemuste üle; parlament arutab Euroopa Komisjoni maksustamise läbipaistvuse paketti; saadikud hääletavad 1,8 miljardi euro ulatuses laenude andmist Ukrainale; arutelu all miinimumpalga määrade kehtimine veokijuhtidele teistest riikidest
Euroscola.
Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutas välja Euroscola videokonkursi "Kuidas vähendada noorte tööpuudust?" gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Kokku laekus 25 videot 15st koolist üle Eesti.
Võiduprojekt on "Europe makes School in Estonia 2014". Reedel, 13. märtsil selgitati välja Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2015 rahvusliku vooru võitja. Eesti parimaks tunnistati EMS Estonia projekt nimega "Europe makes School in Estonia 2014", mille raames tutvustasid Euroopa riikidest pärit vahetusõpilased oma kultuuri Eesti koolilastele. Kolm Euroopa parimat noorteprojekti kuulutatakse välja 12. mail 2015.
©European Union 2015 - source:EP
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist. Nemtsovi mõrv on "Venemaa viimaste aastate tähelepanuväärseim poliitilise mõrv", ütlesid saadikud resolutsioonis, hoiatades, et Kremli propaganda on Venemaad muutmas "riigiks, mida iseloomustavad repressioonid, viha õhutamine ja hirm."
© European Union 2011 PE-EP
Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsub parlament üles tõhustama laste seksuaalse kuritarvitamise uurimist, karistama kurjategijaid, kaitsma ohvreid ning eemaldama ebaseaduslik materjal veebist. Töös olev ELi andmekaitsereform sisaldab samuti muudatusi laste parema kaitse tagamiseks, rõhutasid saadikud. Enam kui 10 protsenti ohvritest on alla kümne aastased.
.
Hoolimata teatud edusammudest mõnes valdkonnas, on palju tööd veel vaja teha palgalõhe vähendamiseks, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks. Samuti rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavuse tagamiseks, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
© European Union 2010 PE-EP
Teisipäeval toimunud hääletuse kohaselt seatakse piir vahendustasudele, mida pangad nõuavad kauplejatelt klientide poolt sooritatud kaardimaksete eest. Piirmäärad, mis hakkavad kehtima nii piiriüleste kui ka riigisiseste kaardipõhiste tehingute puhul peaks vähendama kaardi omanike kulusid.
EP Strasbourg (17/06/2010).
Peamised teemad: Boris Nemtsovi mõrv ja demokraatia olukord Venemaal, saadikud arutavad Euroopa majanduslikke prioriteete, piirmäärad kaardimaksete vahendustasudele, parlament soovib parandada meeste ja naiste võrdõiguslikkust, Energialiit: Euroopa Ülemkogu eelne arutelu, Jordaania kuninga Abdullah II visiit, saadikud arutavad Venemaa piirangute mõju ELi veoettevõtjatele.
Naistepäev.
Pühapäeval, 8. märtsil tähistatakse üle maailma naistepäeva ning kogu sellele eelneva nädala jooksul keskendub parlament naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamisele läbi hariduse. Seejuures on tähelepanu keskpunktis ligipääs haridusele arengumaades ning ELis valitsev vastuolu kõrgharitud naiste hulga ja neile pakutava töö osas.