skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/03/2015

Boriss Nemtsovi mõrv: Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad sõltumatut rahvusvahelist uurimist

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist. Nemtsovi mõrv on "Venemaa viimaste aastate tähelepanuväärseim poliitilise mõrv", ütlesid saadikud resolutsioonis, hoiatades, et Kremli propaganda on Venemaad muutmas "riigiks, mida iseloomustavad repressioonid, viha õhutamine ja hirm."

Marju LauristinNeljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist. Nemtsovi mõrv on
©European Union 2015 - source:EP
Kristina Liik
Kristina Liik
Kristina Liik
Kristina Liik

Parlament nõuab Venemaa osalust Ukraina konfliktis uurinud Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist. Saadikud avaldavad austust Boriss Nemtsovile, "kelle elu oli pühendatud Venemaa demokraatlikumaks, majanduslikult edukamaks ja avatumaks muutmisele ning Venemaa kindlale partnerlusele oma naaber- ja partnerriikidega."

Saadikud mõistavad hukka asjaolu, et Vene ametivõimud ei lubanud mitmel Euroopa Parlamendi liikmel ja mitme riigi delegatsioonidel Venemaa Föderatsiooni territooriumile siseneda, mille tõttu nad ei saanud Nemtsovi matustel osaleda.

Saadikud peavad kahetsusväärseks, et viimase aja sündmused näitavad Venemaa vastandumist toimivale demokraatiale ja kutsuvad Venemaa ametivõime üles lõpetama nii poliitilise kui ka kohtuliku surve, repressioonid ja ähvardused opositsiooniliidrite, kodanikuühiskonna esindajate ja sõltumatu meedia vastu.

Resolutsioon kutsub Venemaa ametivõime üles kiiremas korras vabastama Eston Kohveri ja Nadija Savtšenko.

Samuti kordavad EP liikmed oma muret selle pärast, et Venemaa ametivõimud ei tee liinilennuki MH17 allatulistamise asjaolude selgitamiseks koostööd sõltumatu rahvusvahelise uurimismenetlusega.

Saadikud avaldavad toetust Venemaa demokraatlikele jõududele, kes taotlevad avatud ühiskonda ja kavakindlaid reforme ja nõuavad, et ELi nõukogu töötaks Venemaa suhtes välja ühtse poliitika, millest lähtudes ELi kõik 28 liikmesriiki ja ELi institutsioonid kohustuksid ühiselt rõhutama inimõiguste tähtsust ELi ja Venemaa suhetes ning vajadust lõpetada Venemaal sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse mahasurumine.

Samuti on vaja tugevamat programmi Venemaal ja okupeeritud Krimmis kodanikuühiskonna toetamiseks, lisasid saadikud.

Menetlus: mitteseadusandlik resolutioon

************************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: "Aktiivset sõjategevust tsiviliseeritud maailma vastu alustanud režiim on ühtaegu alustanud sõda omaenda kodanikuühiskonna vastu. EL-i nimekirja tuleb laiendada ka meediaga seotud isikuile, kes levitavad valesid, vihakõnet ja agressiivset natsionalismi. On tarvis teha parim, et vabastataks oma riigi territooriumilt röövitud ja Venemaal vangistatud - Nadya Savtšenko ja Eston Kohver."

Marju Lauristin: "Boris Nemtsovi surma kaassüüdlane on Putini valitsuse vihameelset hüsteeriat tekitav propaganda. Seetõttu on tähtis et ka Euroopa Parlamendi resolutsioon tunnistab mõrva laiemat konteksti. Need kes Euroopa Liidus ei võta praegust ohu tekkimist tõsiselt ainult julgustavad Putini valitsust. Euroopa Liit peaks käivitama meetmeid et vastata Venemaa propaganda kanalite ülemaailmsele poliitilisele ajupesule."

Urmas Paet: "Kuigi Eesti, EL, Euroopa Nõukogu ja paljud riigid on Venemaalt nõudnud Estoni Kohveri vabastamist ja kodumaale saatmist, pole Venemaa sellele reageerinud. Rahvusvaheline kogukond peab Kohveri vabastamisele järjepidevalt tähelepanu juhtima kuni ta saab koju naasta. Venemaa on röövinud Eston Kohveri elust juba pool aastat. Kohveri röövimise juhtum on üks paljudest selgetest inimõiguste rikkumistest, mida Venemaa on viimasel ajal toime pannud. Nii on lisaks Kohverile vangistuses Ukraina piloot Savtšenko ning kodanikuühiskonna ahistamine on igapäevane."

Indrek Tarand: " Venemaa on alati maha mänginud oma võimalused demokraatliku ühiskonna arendamiseks. Nii oli see 1905. aastal, 1917. aasta veebruaris ning 1990ndate lõpus. Nemtsovi mõrvamine Kremli ladviku loodud ühiskondlikus atmosfääris annab viimase hoobi selle riigi ja rahva tulevikusuutlikkusele. Kahju. Väga kahju, sest see rahvas vääriks paremaid valitsejaid."

Lisainfot võib leida siin.

***

Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu