skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/03/2015

Euroopa Parlament kiitis heaks 1,8 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale

Kolmapäeval toetasid saadikud Ukrainale 1,8 miljardit euro laenu andmist, et aidata vähendada lühiajalist maksebilansi puudujääki. Makromajandusliku finantsabi laene rahastatakse ELi poolt kapitaliturgudelt võetavate laenude abil. Vahendid laenatakse sama intressiga edasi abivajavatele riikidele. Abi andmise tingimuseks on struktuurireformide jätkamine.

"Tänane hääletus saadab tugeva poliitilise sõnumi, nii Ukrainale, näidates, et EL seisab kindlalt Ukraina kõrval, kui ka nendele riikidele, kes soovivad meid lõhestada Ukraina abistamisel,“ ütles raportöör Gabrielius Landsbergis (EPP, LT).
Saadikud toetasid Euroopa Komisjoni ettepanekut muudatusteta ja häältega 492 poolt, 107 vastu ja 13 erapooletut.

Ukraina majanduskriisi põhjused on pikaajalistes struktuursetes probleemides, nagu korruptsioon. Samuti on majandust kahjustanud riigi idaosas käiv relvastatud konflikt ja Venemaa kehtestatud kaubanduspiirangud.
Euroopa Komisjon rahastab makromajandusliku finantsabi laene kapitaliturgudelt võetavate laenude abil. Vahendid laenatakse Ukrainale ilma lisaintressita, sama intressiga mida ELil tuleb tasuda.

Ukraina peaks laenu tagastama 15 aasta jooksul.

Laenutingimused tuleb veel ELi ja Ukraina vahel vastastikuse mõistmise memorandumis kokku leppida, mille alusel Ukrainal kohustub ellu viima reformiprogrammi eesmärgiga parandada peamised puudused, mis aitasid tekitada praeguse puudujäägi.
Selle kokkuleppe eelnõu sisaldab üldise makromajandusliku juhtimise tõhustamist, korruptsioonivastaseid meetmeid, energia- ja pangandussektori reforme ja ettevõtluskeskkonna parandamise meetmeid.
Memorandumi allkirjastamise järel suunatakse vahendid Ukraina eelarvesse. Kaks kolmandikku vahenditest oleks seejärel võimalik rakendada 2015. aasta lõpuks ja ülejäänu 2016. aasta esimeses kvartalis.
Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: ” Väga hea ja ülimalt vajalik otsus, arvestades tõsiasja, et kõige poliitilise toetuse aluseks on Ukraina majanduse jätkusuutlikkus. Majandus, kus kriisi ja interventsiooni aasta 2014 põhjustas 7% negatiivse kasvu.  EL peab olema valmis ka edasisteks laenudeks, kuid selle eelduseks on kiired sisereformid, läbipaistvuse saavutamine rahade kasutamisel ja korruptsiooni ohjeldamisel.”

Marju Lauristin: "Enamus enne hääletust sõna võtnutest oli ühel meelel, et olukord Ukrainas on keeruline. On pretsedenditu, et nad peavad samal ajal tegelema sõjalise konflikti lahendamise ja struktuurireformidega. See rahaline abi on oluline, aga kindlasti mitte küllaldane - Ukrainal on kindlasti vaja veel sellist abi, mida meiegi kunagi saime, oma haldussuutlikkuse tõstmiseks."

Kaja Kallas: ”Meie kohus on aidata Ukrainat pikaajaliste reformide teele. Usaldusväärne ja toimiv õigusriik, mis suudab edukalt võidelda korruptsiooniga, toob kaasa majanduskeskkonna paranemise ja usalduse riigi vastu. Samuti on vajalik reformida ka Ukraina energiasüsteemi.”

Urmas Paet: ” Ukrainale täiendava makromajandusliku abi andmisega kinnitab Euroopa Liit, et on valmis olema toeks riikidele, kes rasketel aegadel viivad ellu vajalikke reforme. Oleme rõhutanud muudatuste vajalikkust Ukrainas ning selle kõrval on oluline ka tegudega näidata, et võtame oma poliitilisi kohustusi tõsiselt.”

Yana Toom: ” Viimase aasta jooksul on olukord Ukraina majanduses halvenenud mitmetel põhjustel: relvastatud konflikt Donbassis, korruptsioon, ebaefektiivne juhtimine ning reformide sisuline puudumine. Ukrainat eraldab täielikust maksejõuetusest vaid järjekordne laen IMF-st. Makromajanduslik abi Euroopa Liidult peaks hõlbustama reformide läbi viimist ja stabiliseerima finantssüsteemi Ukrainas.”Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu

Lisainfo