skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

November 2015

Terrorirünnakud Pariisis näitasid veelkord vajadust ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse järele, et ära hoida radikaliseerumist ja võidelda terrorismiga, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud reastavad mitteseadusandlikus resolutsioonis konkreetsed ettepanekud ekstremismiga võitlemise strateegiaks , sh meetmed radikaliseerunud vangide eraldamiseks kinnipidamisasutustes ja vaenu õhutava infosisu eemaldamiseks internetis.
Kolmapäeval võeti täiskogu istungil toimunud hääletusel vastu resolutsioon, milles parlament edastab omapoolsed soovitused ettevõtete maksustamise õiglasemaks muutmiseks Euroopas. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kokku leppima reeglites, mille alusel peaksid nn. hargmaised ettevõtted kohustuslikus korras esitama andmed teenitud kasumite ja makstud maksude kohta riigiti. Samuti kutsutakse üles sisse viima ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas ning muutma riikide ja ettevõtete maksualased kokkulepped läbipaistvamaks.
Kolmapäeval toimunud hääletusel võttis Euroopa Parlament vastu ELi 2016. aasta eelarve, milles kehtestati kulukohustuste kogusummaks 155 miljardit eurot ja maksete kogusummaks 143,9 miljardit eurot ja mille osas saavutati kokkulepe ELi Nõukogu ja EP läbirääkimistel. Parlamendil õnnestus vähendada kärpeid, mida ELi Nõukogu soovis ja suurendada rahastust rändekriisi leevendamise, humanitaarabi, ELi teadusuuringute vahendi Horisont 2020, VKEde ning Erasmus+ õpilasvahetusprogrammi jaoks.
Vaesusriskis elab statistika järgi iga neljas Euroopa Liidu laps. Teisipäeval, 24. novembril kiitis parlament heaks resolutsiooni, milles kutsutakse liikmesriike tõhustama tööd laste vaesusriski kõrvaldamiseks. Eestis elab vaesusriskis 22 protsenti lastest.
Mustang.
Teisipäeva lõunaajal toimunud tseremoonial teatas parlamendi president Martin Schulz, et 2015. aasta LUX filmiauhinna võitjaks valiti Mustang. Film räägib viiest õest, kes on lubatud naiseks meestele sunnitud abielude kaudu, aga kes soovivad elada oma elusid ja traditsioonide iket murda.
Arutelu Pariisis toimunud terrorirünnakute teemal; Võitlus Euroopa noorte radikaliseerumise vastu; Itaalia president Sergio Mattarella peab parlamendis kõne; 2015. aasta LUX filmiauhinna võitja väljakuulutamine; Soovitused agressiivse maksuplaneerimise ja maksudest kõrvalehoidmise lõpetamiseks; ELi 2016. aasta eelarve lõpphääletus; Parlament kutsub üles suurendama ELi rahastust rändekriisiga tegelemiseks; Arutelu G20 ja Valletta tippkohtumiste teemal
Euroopa Parlament tegi kolmapäevasel hääletusel rea ettepanekuid EP valimisseaduse muutmiseks. Nii leiavad EP liikmed, et Euroopa Komisjoni presidendi koha pärast peaks võistlema ametlikult üles seatud, Euroopa tasandi erakondade juhtivad kandidaadid (nn."Spitzenkandidaten"). Nad peaksid kandideerima ka Euroopa Parlamendi valimistel ning olema üles seatud vähemalt 12 nädalat enne valimisi.