skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/11/2015

Euroopa Parlament soovib muuta EP valimisseadust

Photo: European Parliament-EU

Euroopa Parlament tegi kolmapäevasel hääletusel rea ettepanekuid EP valimisseaduse muutmiseks. Nii leiavad EP liikmed, et Euroopa Komisjoni presidendi koha pärast peaks võistlema ametlikult üles seatud, Euroopa tasandi erakondade juhtivad kandidaadid (nn."Spitzenkandidaten"). Nad peaksid kandideerima ka Euroopa Parlamendi valimistel ning olema üles seatud vähemalt 12 nädalat enne valimisi.

Pärast 27. oktoobril toimunud arutelu andis EP hääletusel oma heakskiidu 1976. aasta valimisseaduse reformimiseks 315 EP liiget (234 oli vastu, 55 jäi erapooletuks).

EP arvates on erinevused liikmesriikide valimiskorralduses vastuolus Euroopa kodanikuks olemise ja sellest tuleneva võrdväärse kohtlemise põhimõttega.

„Soovime viia 1976. aasta valimisseaduse vastavusse uue reaalsusega,“ ütles üks raportööridest Danuta Hübner (EPP, PL) 27. oktoobril toimunud arutelul. „Loodame suurendada kodanike huvi selles olulises Euroopa otsustusprotsessis osalemise vastu.“

„Nooremat põlvkonda tuleks julgustada osalema nendel valimistel. Internetipõlvkond eelistab valida veebi vahendusel, ühe klikiga, selle asemel, et minna linnavalitsusse või kooli seda tegema,“ ütles teine raportöör Jo Leinen (S&D, DE). „Mõnes riigis on valimisnimekirjas lõplikult valmis alles 17 päeva enne valimisi. Ma ei tea, kuidas nii on võimalik kampaaniat teha,“ lisas ta.

Suuremate ELi riikide jaoks teevad saadikud ettepaneku kehtestada kolme- kuni viieprotsendiline künnis EP kohtade jagamisel. Tänaseid valimissüsteeme silmas pidades tähendaks see künnise sisseviimist Hispaanias ja Saksamaal.

EP liikmed leiavad, et kõigil, sh. välismaal elavatel EL kodanikel, peaks olema õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada võrdväärsetel tingimustel. Seetõttu tuleks EP arvates lubada kõigis EL riikides hääletamist kirja teel, elektrooniliselt ja interneti kaudu.

Kampaania ja valimiste materjalides tuleks kasutada ka Euroopa tasandi parteide visuaale, leiavad saadikud.

Selleks, et ära hoida mitu korda hääletamist, soovivad saadikud, et liikmesriigid jagaksid üksteisega nende valijate andmeid, kellel on rohkem kui üks kodakondsus.

Vastavalt EL aluslepingule on Euroopa Parlamendil õigus algatada EL valimisseaduse muutmine ning teha selleks ettepanekuid, mille peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid.

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (11.11.2015)
Videosalvestis arutelust (27.10.2015)
EPRS taustainfo valimisreformi teemal

Lisainfo:
Jaan SOONE
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu