skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/10/2015

Saadikud soovivad siduvaid meetmeid, et vähendada soolist palgalõhet

Neljapäeval vastu võetud mitteseadusandliku resolutsiooni kohaselt püsivad meeste ja naiste palgaerinevused, hoolimata sellest, et  2006. aastal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse direktiiv. Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles esitama uued seadusandlikud ettepanekud, et tõhustada reeglite rakendamist ja jõustamist liikmesriikides.

Liikmesriigiti esineb suuri erinevusi ning ELi riigid on tihti olnud aeglased võrdse tasustamise põhimõtte rakendamisel ja jõustamisel, leiavad saadikud resolutsioonis.

Eurostati andmetel (2013) on sooline palgalõhe ja pensionilõhe keskmiselt vastavalt 16,4% ja 38,5%.

Euroopa Komisjoni raporti kohaselt on direktiiv piisavalt selgelt ja korrektselt üle võetud ainult kahes liikmesriigis, Hollandis ja Prantsusmaal.

Palgalõhe on suurim Eestis, Austrias, Saksamaal, Tšehhis ja Slovakkias ning väikseim Poolas, Maltal, Itaalias ja Sloveenias.

Resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni lisama uutesse reeglitesse kohustuslikud palgaauditid ELi liikmesriikide börsil noteeritud ettevõtetele ja võimalikud ELi tasandi sanktsioonid (soolise võrdõiguslikkuse kohustusi mittetäitvate ettevõtete kõrvale jätmine ELi eelarvest rahastatavate kaupade ja teenuste avalikest hangetest) või rahaliste karistuste kehtestamine tööandjatele, kes ei austa võrdse töötasu põhimõtet.

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Kaja Kallas: "Soolise palgalõhe vähendamiseks ei ole suudetud aastate jooksul palju ära teha. Eestis on see 29,9 protsendiga ELi suurim, mille üle ei saa me siin uhked olla. Kindlasti ei soovi ma, et otsustajad läheksid liiga sügavale ettevõtete siseasjadesse, kuid EL peaks andma üldised juhtnöörid lahendamaks soolist ebavõrdsust ja suurendamaks läbipaistvust selles vallas."

Urmas Paet: "EL peab järjepidevalt tegelema soolise palgalõhe vähendamisega. Naiste väiksemad palgad ei mõjuta mitte ainult nende praegust majanduslikku kindlustatust, vaid sellest sõltuvad ka tulevased sissetulekud, nagu näiteks pension. Lisaks pärsib see kogu ühiskonna arengut."

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (08.10.2015)

Videosalvestis arutelust (08.10.2015)

EbS+ (08.10.2015)

AV materjalid