skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

September 2015

Toetus varjupaigataotlejate ümberpaigutamise plaanile
Neljapäeval andsid saadikud oma heakskiidu 120 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamisele Itaaliast, Kreekast ja Ungarist teistesse ELi liikmesriikidesse. Esimesele ELi nõukogu otsusele 40 000 varjupaigataotleja ümberpaigutamise kohta andsid saadikud heakskiidu 9. septembril.
EP Brüssel
Päevakorras: saadikud arutavad siseministrite seisukohti pagulaskriisi teemal, põllumajandusturu kriis, Euroopa Parlamendi soovitused Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi osas
Vote.
Täna andis Euroopa Parlamendi õiguskomisjon heakskiidu soovitusele laiendada geograafilise tähise (IGP) kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele. Kui see idee leiab ELi tasandil heakskiitu, võiksid sellisest märgisest edaspidi kasu saada näiteks Haapsalu Ravimuda või Saaremaa Sepad.
Euroscola (Strasbourg ).
Euroopa Parlamendi infobüroo kutsub taas gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilasi osalema Euroscola videokonkursil. Ootame õpilaste loomingulisi videoklippe/ lühifilme teemal: "Kuidas lahendaksime pagulaskriisi?" Tähtaeg: 12. oktoober 2015
Sahharovi auhind mõttevabaduse eest
Euroopa Parlamendi jagatava Sahharovi auhinna 2015. aasta kuus nominenti tehti teatavaks neljapäeval, 10. septembril. Inimõiguspreemiale kandideerijate esitlemine toimub ametlikult 28. septembril, kui ühisistungile kogunevad EP väliskomisjon, arengukomisjon ja inimõiguste allkomisjon. Laureaat selgub oktoobris.
Varjupaigapoliitika
Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid pagulaste enneolematu sissevooluga tegelemiseks ja kinnitasid valmisolekut alustada tööd rände- ja varjupaigapoliitika eelnõudega.
Päevakord
Saadikud nõuavad tungivalt, et Venemaa vabastaks Eston Kohveri, Oleg Sentsovi, Nadija Savtšenko ja Oleksandr Koltšenko, mõistes "teravalt hukka Eesti ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jõhkra rikkumise".
#SOTEU
"Täna on ja peab olema esmaseks prioriteediks põgenikekriisiga tegelemine," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kolmapäeval, 9. septembril parlamendis peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus. "EL seisab vastakuti migratsiooni, majanduskriisi ja sõdadega naabruskonnas ning meil tuleb anda oma panus nende väljakutsete lahendamisse," märkis EP president Martin Schulz.
Olukorrast ELs
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kelle Euroopa valimiste tulemusel hääletas mullu ametisse Euroopa Parlament, peab Euroopa Liidu olukorrast kõne kolmapäeval, 9. septembril, Eesti aja järgi kell 10.00.
Hülgetoodetega kauplemise keeld
Hülgetoodetega kauplemise keelu karmistamine sai EP täiskogul heakskiidu teisipäeval, 8. septembril. Uute reeglite kohaselt ei tohi enam ELis müüa hülgetooteid, mis on saadud kalavarude kaitseks mõeldud küttimise tulemusel. Endiselt lubatakse turule aga tooted, mis on valminud inuittide ja teiste põlisrahvaste hülgepüügi tulemusel.
.
Jean-Claude Junckeri esimene kõne olukorrast Euroopa Liidus, põgenikekriisi arutelu, põllumajandusloomade kloonimise keelustamise hääletus, saadikute üleskutse luua siduva mõjuga püsivat varjupaigataotlejate ümberpaigutamiskava, Eston Kohveri juhtumi arutelu ja muud olulised teemad EP täiskogul.