skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/02/2015

Parlament moodustas maksuotsuste erikomisjoni


Neljapäeval toimunud hääletusel toetas parlament maksuotsuste erikomisjoni loomist, et hinnata liikmesriikide väljastatavate maksualaste eelotsuste või samasuguse mõjuga muude meetmete tavasid ning teha vastavad ettepanekud. Komisjonil on 45 liiget ja see moodustati esialgu 6-kuuliseks perioodiks.

Maksuotsuste erikomisjonNeljapäeval toimunud hääletusel toetas parlament maksuotsuste erikomisjoni loomist, et hinnata liikmesriikide väljastatavate maksualaste eelotsuste või samasuguse mõjuga muude meetmete tavasid ning teha vastavad ettepanekud. Komisjonil on 45 liiget ja see moodustati esialgu 6-kuuliseks perioodiks.
© European Union 2012 EP

Hääletustulemus: 612 poolt, 19 vastu, 23 erapooletut.

Volitused

Komisjon moodustati selleks, et analüüsida ja hinnata maksuotsuste tavasid alates 1. jaanuarist 1991.a., hinnata ELi riigiabi kohaldamise tavasid ja seda millisel määral liikmesriigid täidavad kohustusi edastada informatsiooni maksualaste eelotsuste kohta. Samuti püüab komisjon tuvastada milline on agressiivse maksuplaneerimise mõju avaliku sektori vahenditele ning koostab soovitused edaspidiseks.

Erikomisjonis on ka üks Eesti saadik: Marju Lauristin.

Menetlus: EP kodukorra artikkel 197: erikomisjoni loomine

***************************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Marju Lauristin: "Erikomisjon loodi eelkõige seoses "Lux Leaks" nime all tuntuks saanud Luksemburgi maksuotsuste avalikustamisega. Komisjon esindab läbilõikes kõiki parlamendi komisjone ja fraktsioone ja mind esitati kodanikuvabaduste komisjoni liikmena. Võin lubada, et võtan seda uut ülesannet väga tõsiselt."
Jaan SOONE
(32-2) 28 32 282 (BXL)
(33-3) 88 17 34 73 (STR)
(32) 498 98 3329
jaan.soone@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu

Erikomisjoni liikmed Otsus erikomisjoni moodustamise kohta (12.02.2015) Erikomisjoni moodustamine (EP kodukorra artikkel 197)