skip to content

Efter topmødet: Eksperter i krydsild om fremtiden for EU's klima- og energipolitik

I oktober 2014 var Europa-politikerne optaget af at få fastlagt rammerne for EU's fremtidige klima- og energipolitik. EU's stats- og regeringschefer vedtog nye mål frem mod 2030 på deres topmøde den 23.-24. oktober på baggrund af et udspil præsenteret af klimakommissær Connie Hedegaard. Desuden stod klima og energi centralt under Europa-Parlamentets jobsamtaler med de nominerede kandidater til posterne i den kommende Europa-Kommission.

På dette morgenmadsarrangement gav Europa-Huset ordet til eksperterne. Vi havde inviteret medlemmerne af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S&D) og Morten Helveg Petersen (ALDE), som begge sidder i Parlamentets energiudvalg, til at stå for at udspørge to eksperter på området. Jørgen Henningsen, der har arbejdet over 20 år i Europa-Kommissionen, og Per Jørgensen fra Rambøll Oil and Gas var i panelet for at diskutere perspektiverne efter kommissær-høringerne og EU-topmødet.

Baggrunden for arrangementet var diskussionerne om fremtidens klima- og energipolitik, som har udspillet sig både på globalt og europæisk plan, senest med vedtagelsen af EU's 2030-mål. 2030-målene blev vedtaget som en del af forarbejdet til FN's COP21 klimakonference i Paris 2015. Den europæiske debat har udspillet sig i konteksten af et skrøbeligt økonomisk opsving, udfordringer til Europas energisikkerhed fra krisen i Ukraine samt dramatiske udviklinger på de globale energimarkeder.

Arrangementet tog udgangspunkt i 2030-målene, der omhandler 40 % CO2 reduktion, 27 % vedvarende energi og 27 % energieffektivitet.  På mødet blev adskillige spørgsmål taget op: Er målene for uambitiøse, eller har EU tværtimod ikke råd til at gennemføre så ambitiøse mål? Ville det have været mere effektivt at vedtage blot et enkelt mål fokuseret på CO2 reduktion? Kan EU opnå ambitiøse klimamål og samtidig sikre økonomisk vækst og opretholde konkurrencedygtighed? Vil EU2030 overhovedet afhjælpe EU's afhængighed af importeret energi? Og kan 2030-målene gennemføres, hvis hele klima - og energidebatten bliver ved med at være baseret på nationale interesser?


Sted:Europa-Huset, Gothersgade 115

Tid: 28. oktober kl. 8:30-10.00

Læs mere om, hvad eksperterne sagde her...
 .
Konklusionerne fra topmødet den 23. oktober 2014
 .
Læs mere om Europa-Kommissionens udspil til EU's klima- og energipolitik frem mod 2030
 .
 .

Program:

08.15: Vi åbnede dørene

08.30: Velkomst og præsentation af deltagerne ved Anne Mette Vestergaard, chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark

08.40-10.00: MEP Jeppe Kofod og MEP Morten Helveg Petersen, medlemmer af Europa-Parlamentets Udvalg for Industri-, Forskning- og Energi, lagde ud med at udspørge de inviterede eksperter Per Jørgensen og Jørgen Henningsen, hvorefter hele panelet stod til rådighed for en diskussion med salen om deres analyser og forventninger til udviklingen frem mod COP21 i Paris i 2015.


Mere om paneldeltagerne

Jeppe Kofod
Medlem af Europa-Parlamentet siden 2014, tidligere medlem af det danske Folketing. Medlem af Socialdemokratiet i Danmark og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet. Sidder i Udvalget for Industri-, Forskning og Energi og Delegationen for Forbindelserne med USA.

Morten Helveg Petersen
Medlem af Europa-Parlamentet siden 2014, tidligere medlem af det danske Folketing og tidligere direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier. Medlem af Det Radikale Venstre i Danmark og Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa i Europa-Parlamentet. Sidder i Udvalget for Industri- Forskning og Energi, hvor han er næstformand.

Per Jørgensen
Director for Strategy and Business Development hos Rambøll Oil and Gas. Per har 25 års erfaring med internationale energiprojekter og har leveret analyser omkring miljø og energi for bl.a. Europa-Kommissionen.

Jørgen Henningsen
Senior Advisor ved European Policy Centre, tidligere Director i EU Kommissionen og medlem af Klimakommissionen.