skip to content

Konkurrence om EU-dagsordenen: Skarpe hjerner søges

Tusindevis af unge skulle sætte deres kryds for første gang den 25. maj 2014 ved valget til Europa-Parlamentet. Men hvordan ved man, hvem man skal stemme på? Og hvilke EU-emner optager overhovedet de unge? Folketingets EU-Oplysning og Europa-Parlamentet i Danmark lancerede en kandidattest og til denne test skulle vi bruge nogle rigtig gode spørgsmål. Derfor havde vi indbudt elever på ungdomsuddannelserne til at komme med deres bud på de vigtigste spørgsmål til EP-kandidaterne. De 100 vindere modtog invitation til at deltage i en workshop på Christiansborg den 20. januar.

Konkurrencen skulle ses som et læringsforløb, hvor eleverne ville blive klædt godt på til opgaven. Som underviser kunne man på EU-Oplysningens hjemmeside finde inspiration til at tilrettelægge undervisningen.

Hvad er en kandidattest?
En kandidattest er en form for meningssammenligning. I vores test skal kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget svare på hvor enige eller uenige de er i en række udsagn, for at gøre det klart, hvad de mener om forskellige EU-emner. Derfor skal spørgsmålene i konkurrencen formuleres som udsagn. Nogle eksempler kunne være: "EU skal forbyde dyretransport på over to timer" eller "EU bør bruge flere penge på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed". Når kandidaternes svar ligger i databasen kan du tage stilling til de samme udsagn og testen vil vise, hvem af kandidaterne du er mest enig med.

Hvordan deltog man?
Konkurrencen var for elever på alle ungdomsuddannelser. Man deltog i konkurrencen ved at formulere tre udsagn fra hver klasse inden den 13. december 2013. EU-Oplysningen udvalgte herefter de 50 skarpeste spørgsmål ud fra kriterier om emnemæssig bredde, kvalitet og geografisk spredning. Hver klasse kunne deltage med ét udsagn og to elever i det endelige arrangement på Christiansborg den 20. januar, hvor eleverne i workshops skulle udvælge de 15 vigtigste udsagn, som i sidste ende kom til at indgå i kandidattesten.

Vigtige datoer

 • 4. november lå baggrundsmaterialet klar på EU-oplysningens hjemmeside. Her kunne eleverne bl.a. finde interesseorganisationernes EU-mærkesager.
 • 13. december skulle hver klasse sende maks. tre spørgsmål til kandidattesten til euvalg@ft.dk.
 • I uge 51 fik klasserne besked, hvis de var valgt ud til arrangementet på Christiansborg og i så fald med hvilket spørgsmål.
 • 20. januar blev arrangementet afholdt med workshops for de 100 udvalgte elever på Christiansborg. Folketinget dækkede rejseudgifter for eleverne.

De 15 udvalgte spørgsmål er:

 • 1. Der skal afsættes en større del af EU's budget til at øge genbruget i private hjem og i virksomheder
 • 2. EU skal have begrænsninger på forhandlinger af CO2-kvoter og derved have fokus på brugen af vedvarende energikilder for derved at opnå 2020-/2030-målene
 • 3. Der skal stilles skrappere krav til den fælles klima- og energipolitik på trods af at en større del af EU's budget skal gå til dette
 • 4. EU skal prioritere udvikling i u-lande frem for fælles flygtninge- og indvandringspolitik
 • 5. EU skal i højere grad tage fælles ansvar for den store indvandring, blandt andet fra Nord Afrika og Mellemøsten
 • 6. For at øge konkurrencen skal frihandelsaftalen mellem EU og USA gennemføres
 • 7. En stærkere union opnås kun via strengere krav og mulighed for udelukkelse af væksthæmmende lande
 • 8. EU skal fokusere på internationale problemstillinger i stedet for nationale
 • 9. Danmarks forbehold skal afskaffes
 • 10. Danmark vil stå stærkere med euroen som møntfod
 • 11. Social dumping bør stoppes ved at alle medlemslande fastsætter en mindsteløn
 • 12. Schengen-aftalen skal revurderes med henblik på reducering af illegal indvandring og kriminalitet
 • 13. EU skal bruge flere midler på jobs og lærerpladser til unge, selvom det vil være på bekostning af andre vigtige poster i EU's budget
 • 14. Cannabisplanten og biprodukter af denne skal legaliseres og statskontrolleres i EU
 • 15. EU skal arbejde for samme pris på dataroaming og telefoni i hele EU-området
Læs meget mere på EU-Oplysningens hjemmeside