skip to content
 
 .

EU's samspil med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Europa-Huset, Institut for Menneskerettigheder og Dansk Forening for Europaret fortsatte rækken af seminarer om EU's Charter om grundlæggende rettigheder den 26. januar 2015, kl. 15.00-17.00. Denne gang med et oplæg ved den danske dommer ved EU-Domstolen Lars Bay Larsen.

Spørgsmålet om EU's tiltrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har været drøftet i mange år. Var det muligt, når konventionen var tiltænkt Europarådets medlemslande? I 2004 blev menneskerettighedskonventionen ændret, således at EU kunne tiltræde konventionen, og med Lissabon-traktatens ikrafttræden i 2009 ændredes EU-traktaten, således at Unionen skal tiltræde konventionen.

Siden har Europarådet og EU forhandlet og er nået til enighed om et udkast til en tiltrædelsesaftale, men den 18. december 2014 fastslog EU-Domstolen i Udtalelse 2/13, at udkastet til aftalen om EU's tiltrædelse af konventionen ikke er foreneligt med EU-retten. Domstolens udtalelse kom formentlig som en overraskelse for de fleste. Domstolen har i udtalelsen forklaret, hvad der må ændres for at sikre overensstemmelse med EU-retten. Vanskelige genforhandlinger kan forudses.

Overskriften for Lars Bay Larsens oplæg var "EU's Charter om grundlæggende rettigheder - om beskyttelsen af fundamentale rettigheder i EU og samspillet med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

I oplægget kom Lars Bay Larsen ind på EU-Domstolens retspraksis og Udtalelse nr. 2/13 om udkastet til aftale om EU's tiltrædelse af EMRK.

Tid: Mandag den 26. januar 2015 kl. 15-17.

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 1-3. 1167 København K.

 .
 
 .

Lars Bay Larsen; dansk dommer ved EU-Domstolen

Lars Bay Larsen (CV): Født i 1953; eksamen i statskundskab (1976), cand. jur. (1983), Københavns Universitet; sekretær i Justitsministeriet (1983-1985); undervisningsassistent (1984-1991), herefter ekstern lektor (1991-1996) i familieret ved Københavns Universitet; fuldmægtig i Advokatsamfundet (1985-1986); fuldmægtig i Justitsministeriet (1986-1991), advokatbestalling (1991); kontorchef i Justitsministeriet (1991-1995); afdelingschef, Justitsministeriets Civil- og Politiafdeling (1995-1999), afdelingschef, Justitsministeriets Lovafdeling (2000-2003), repræsentant for Danmark i K-4 komitéen (1995-2000), i Schengen Centralgruppen (1996-1998) og i Europol Management Board (1998-2000); dommer ved Højesteret (2003-2006); dommer ved Domstolen siden den 11. januar 2006.