.

Betingelser

Det koster ikke noget at låne Europa-Husets konferencelokale. Men ud over at lokalet skal være ledigt, den dag du ønsker at bruge det, skal følgende betingelserne være opfyldt:

  • Arrangementet skal have tydeligt EU-indhold
  • Arrangementet må ikke være af erhvervsmæssig karakter
  • Der må ikke forlanges gebyr for deltagelse i arrangementet.
  • Senest 24 timer før arrangementets afholdelse skal Europa-Huset modtage en deltagerliste.

Af praktiske grunde skal arrangementer normalt afholdes hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 18.00.

Det er Europa-Husets fælles ledelse, som træffer afgørelse om udlån af konferencefaciliteterne.