skip to content
 
 .

Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark agerer bindeled mellem Kommissionens hovedsæde i Bruxelles og Danmark: Det drejer sig om at kommunikere med danskerne om, hvad der foregår i Bruxelles og om at berette om danske forhold til Bruxelles.

Europa-Parlamentets Informationskontor informerer den danske offentlighed om arbejdet i Europa-Parlamentet og assisterer de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

EU InfoPoint er et fælles service- og informationscenter, der tilbyder hjælp og vejledning til at finde viden om den Europæiske Union.