skip to content
 
 .

European Public Space

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentets kontorer samarbejder om at tilskynde til mere dialog og demokratisk debat i den Europæiske Union. Det sker under titlen European Public Space (det europæiske offentlige rum), som har til formål at stimulere debatten og øge kendskabet til EU-relaterede emner og politikker.

Tankegangen bag European Public Space er, at borgerne er aktive deltagere i demokratiet og ikke skal være passive modtagere af information om EU.
European Public Space kan medvirke til, at der med tiden opstår en europæisk offentlig debat, hvor vigtige temaer diskuteres blandt borgerne - lokalt, regionalt, nationalt og på tværs af grænserne.

Europa-Huset

Europa-Huset udgør en af de fysiske rammer for kontakten mellem borgerne og Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark. Huset er en del af European Public Space-konceptet.

Europa-Huset i Gothersgade er et mødested for borgere og organisationer, hvor der er mulighed for at få information og dokumentation om EU samt afholde debatter, udstillinger, seminarer, filmforevisninger og forelæsninger med europæisk indhold eller vinkel. Europa-Huset har et konferencelokale, som rummer op til 75 siddende deltagere. Det bruges hele året til Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens egne arrangementer - men vi låner det gerne ud til andre arrangører. Det er gratis.

En væsentlig målsætning for EU's kommunikationspolitik er at informere borgerne og dermed tilvejebringe gode betingelser for en fri og åben debat. EU stiller informationer til rådighed og medvirker til, at alle borgere har mulighed for at udveksle ideer og synspunkter om europæiske problemstillinger. I sidste ende handler det om at styrke borgernes muligheder for at deltage aktivt i et europæisk demokrati.