skip to content

Preliminärt program
Söndag 30 juni
12.00-12.45
Sakfrågor och symbolpolitik – varför gick EU-valet som det gick?
Den 2 juli samlas Europaparlamentet för första gången sedan EU-valet. Varför gick det som det gick och vad kan vi vänta oss av den kommande mandatperioden? Hur kommer valresultatet att prägla arbetet med sakfrågorna och i partigrupperna? Hur kommer samarbetsklimatet och konfliktlinjerna att se ut?
13.00-13.45
Kvalitet, kvantitet eller både och – vad fick vi se, höra och läsa om EU-valet?
Medierna spelar en central roll när det gäller att informera väljare och återspegla den allmänna opinionen inför val. Hur bevakade svenska och andra europeiska medier EU-valet och vilken roll kan och bör medierna ta framöver för att bidra till att stärka demokratin och öka kunskapen om EU?
14.00-14.45
Spitzenkandidaten – Europas mest demokratiska eller mest  komplicerade rekryteringsprocess?
Europaparlamentarikerna samlas den 2 juli för en ny femårig mandatperiod. Då ska de behandla en rad frågor som blir avgörande för det fortsatta EU-arbetet. Hur ser partigrupperna ut, vilka utskott ska ledamöterna sitta i, vem väljs till talman och till posten som ny ordförande för EU-kommissionen?
16.00-16.45
Riksdagen och arbetet i EU – hur hänger det ihop?
Nyligen var det val till Europaparlamentet. De nya ledamöterna ska tillsammans med regeringarna besluta om lagar för alla EU:s medlemsländer. Sveriges riksdag har en viktig roll i att se till att EU faktiskt gör vad EU ska göra. Hur går det till och hur kan denna kontrollfunktion utvecklas?
Måndag 1 juli
10.00-10.45
Detta vill jag uträtta i Europaparlamentet – fem nya år i Bryssel och Strasbourg 
Den 2 juli inleder Europaparlamentet en ny mandatperiod. Klimatet, migrationen, den inre marknaden och – inom kort – val av ordförande för EU-kommissionen, är några av frågorna på dagordningen. Vad tycker de svenska ledamöterna? Vad är viktigast för dem och hur arbetar de för att nå dit de vill?
11.00-11.45
Brexit - a never ending story
The United Kingdom will probably leave the EU by 31 October 2019. What would that mean for Sweden, the EU and the UK itself?
 
13.00-13.45
Hur gick EU-valet – ledande forskare snabbanalyserar
Hur gick det för Europas partier i EU-valet? Hur såg valkampanjen i olika länder ut och hur rapporterade medierna? Vad säger ledande forskare från ett stort antal EU-länder snabbanalyserat EU-valet och dess betydelse för Europaparlamentets och EU:s fortsatta arbete?
14.00-14.45
Tio år i Europaparlamentet - utmaningar och glädjeämnen
Fred, frihet, företagande, asyl, säkerhet...vad kan man åstadkomma i Europaparlamentet på tio år? Hur såg vägen till parlamentet ut och vilka har varit de stora utmaningarna, glädjeämnena och svårigheterna som lagstiftare och opinionsbildare i Europas politiska hetluft?
15.00-16.45
Psykisk ohälsa, missbruk och spelberoende ur ett europeiskt jämlikhetsperspektiv
På vilket sätt skiljer sig Sverige från övriga länder när det gäller politiska beslut och insatser för att få ner de psykiska ohälsotalen? Vad görs för att anpassa vård och bedömningar utifrån individ och könsperspektiv?
17.00-18.00
Tåg genom hela Europa – ska EU lyckas bättre än Norden med uthålliga transporter?
Det finns en stor vilja att minska klimatavtrycket genom tågresande i Europa, något som begränsas av bl.a. ett ofullständigt nätverk och brist på nattåg. EU vill förlänga korridoren Skandinavien-Medelhavet, Nordsjön-Östersjön och runt Bottniska viken – ska man lyckas där Norden tidigare misslyckats?