skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 10. dubna  (8:00) do 20. května 2019 (15:00). 

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Kancelář Evropského parlamentu v ČR se sídlem, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a soutěžící

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4.  Soutěže se může zúčastnit více studentů z jedné školy. Výhra může být uplatněna na max. 24 studenů a dva doprovody. Setkání Euroscola ve Štrasburku se vybraná škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

Předmět soutěže

5. Předmětem soutěže je správné zodpovězení 10 soutěžních online otázek. Poté bude soutěžící  vybídnut automaticky k registraci. Registrační údaje ve formuláři musí obsahovat jméno, příjmení, emailový kontakt, název školy, třídu, adresu školy.

 .
 .

Hlavní cena

6.  Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Soutěžící vyhrává finanční příspěvek pro celou svou třídu (24 studentů + 2 doprovody). Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu. Tento finanční příspěvek na cestu do Štrasburku získají v této soutěži  2 školy.

7. Na výhru není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze.

Výherci

8. Ze správných odpovědí budou vybráni dva studenti z různých škol. Jejich škola  bude oprávněna vyslat 24 studentů na celoevropské setkání Euroscola ve Štrasburku.

9. Výherce bude pořadatelem vyzván k tomu, aby do 5ti dnů zaslal na naši emailovou adresu eppraha@europarl.europa.eu jméno a kontakt na pedagoga a školu. Na tento kontaktní email  zašle pořadatel oznámení výhry a další podrobnosti k výhře.

10. Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni  na stránkách www.euroscola.cz, nejpozději do konce května 2019.

Další ustanovení

11. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

12. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu)

13. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, zejména je oprávněn kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit.  

Souhlas

14.  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi za účelem dalšího zpracování a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména, název školy ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.