skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 23. října 2017.(9:00) do 31.října  2017 (00:00)  a je určena pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol. Od 3. října do 20. října je nutné se zaregistrovat. (viz. registrace)

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Evropský parlament se sídlem Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, oddělení Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a registrace

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba ve věku od 16 do 18 let studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4. Soutěží školy mezi sebou. Z jedné školy se může zúčastnit více tříd. Čím vice studentů se zapojí, tím vyšší šance na úspěch.

5. Škola shromáždí uživatelská jména studentů přihlášených v mobilní aplikaci Mapswipe a vyplní registrační formulář (viz. níže). Registrační údaje ve formuláři musí obsahovat uživatelská jména studentů, emailový kontakt na pedagogického zástupce školy, název školy, adresu školy.

6.  Škola zašle na adresu eppraha@europarl.europa.eu nejpozději do 20. října 2017 registrační údaje ve staženém formuláři.

 .

7. V aplikaci se 23. října objeví mapovací mise pouze pro naši soutěž, bude mít v názvu #MAPUJ. Mohou se jí zúčastnit pouze studenti, jejichž přihlašovací jména z aplikace Mapswipe byla zaslána v registračním formuláři.
Po otevření mapovací mise uvidíte části satelitního snímku. Na obrazovce vašeho telefonu bude část satelitního snímku rozdělena do šesti čtverečků. Vaším úkolem je hledat, jestli se v těchto čtverečkách vyskytují domy. Pokud při pohledu na satelitní snímek dojdete k závěru, že na nějakém čtverečku vidíte budovu, klikněte na čtvereček jednou prstem a tím odesíláte informaci, že na čtverečku „něco“ je. Pokud si nejste jistí, klikněte dvakrát, pokud nevidíte (třeba kvůli mrakům), klikněte třikrát. Pak posuňte obrazovku doleva ("swipe") a pokračujte na dalším kousku satelitního snímku. Aplikace bude načítat počet "swipů" každého uživatele a ty pak sečteme za celou školu.

 .

Výhra

8. Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Soutěžící škola vyhrává finanční příspěvek pro 24 studenů + 2 doprovody. Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu. Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Tento finanční příspěvek na cestu do Štrasburku získá deset škol, jejichž studenti v období od 23. října (09:00) do 31. října 2017 (00:00) provedli nejvíce “swipů” v mobilní aplikaci Maspwipe.

 .

Vyhodnocení

9. Školy, jejichž týmy toho zmapují v mobilní aplikaci Mapswipe nejvíce (počítá se počet “swipes”, tedy posunutí obrazovky) vyhrávají finanční příspěvek na celoevropské setkání Euroscola ve Štrasburku. Počet akcí provedených jednotlivými studenty se sčítá za celou školu.

 .

Výherci

10. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách www.euroscola.cz, a to nejpozději do 6. listopadu 2017.

 .

Vyloučení účastníka ze soutěže

11. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.

12. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu).

 .

Souhlas

13. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi za účelem dalšího marketingového zpracování (nabízení obchodu a služeb), a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.