skip to content
 
 
 

Úplné znění pravidel soutěže

 .

Tato pravidla soutěže upravují úplně a  soutěž Euroscola (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Soutěží se o finanční příspěvek na cestu do Štrasburku do Evropského parlamentu a účast školní třídy na projektu Euroscola v sídle Evropského parlamentu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 .

Konání soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 7. května (09:00) do 31. května 2018 (10:00) na stránkách www.euroscola.cz a je určena pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.

 .

Organizátor soutěže

2. Organizátorem soutěže je Evropský parlament se sídlem Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, oddělení Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, adresa Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Organizátor").

 .

Účastníci soutěže a registrace

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba ve věku od 16 do 18 let studující 2. nebo 3. ročník střední školy akreditované Ministerstvem školství České republiky.

4.  Soutěže se může zúčastnit více studentů z jedné školy. Výhra může být uplatněna na max. 24 studenů a dva doprovody. Setkání Euroscola ve Štrasburku se vybraná škola může zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

Soutěžící

5. Soutěžící (jednotlivec) se může zúčastnit soutěže pouze jednou a to následovně: Soutěžící zodpoví všech 10 soutěžních otázek a řádně vyplní elektronickou formou registrační formulář. K registraci bude soutěžící vybídnut automaticky po zodpovězení otázek. Registrační údaje ve formuláři musí obsahovat jméno, příjmení, emailový kontakt, název školy, třídu, adresu školy.

 .

Výhra

6. Hlavní výhrou v soutěži je finanční příspěvek určený na cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se uskuteční setkání studentů z 28 členských států. Účastník soutěže vyhrává finanční příspěvek pro celou svou třídu (24 studenů + 2 doprovody). Termíny setkání budou komunikovány prostřednictvím e-mailu. Každá škola může v této soutěži vyhrát pouze jednou. Tento finanční příspěvek na cestu do Štrasburku získají tři školy, jejichž studenti v období od 7. května (09:00) do 31. května 2018 (10:00) zodpověděli správně všech deset soutěžních otázek.

 .

Výherci

7. Ze správných odpovědí budou vybráni tři studenti z různých škol. Jejich škola  bude opravněna vyslat 24 studentů na celoevropské setkání Euroscola ve Štrasburku. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách www.euroscola.cz, a to nejpozději do 15. června 2018.

 .

Vyloučení účastníka ze soutěže

8. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není v souladu s dobrými mravy.
9. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu).

 .

Souhlas

10. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi za účelem dalšího marketingového zpracování (nabízení obchodu a služeb), a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.