Rozpočet EU v kostce

úvod

Vysvětlení rozpočtu EU

Domníváme se, že je důležité, aby daňoví poplatníci v EU měli jasnou představu o tom, odkud pocházejí peníze EU a kam směřují. A to chceme ukázat pomocí tohoto nástroje. Naše aplikace by mohla pomoci lépe pochopit fungování víceletého finančního rámce a ročních rozpočtů a dává údaje týkající se jednotlivých zemí do evropské perspektivy.

Použité údaje jsou nejaktuálnější dostupné údaje zveřejněné ve finanční zprávě Evropské komise za rok 2017. Procentní údaje ve vysvětlení se týkají částek vynaložených v zemích EU-28. Částky vynaložené mimo EU, např. v kandidátských a sousedních zemích, nejsou v uvedených výpočtech procentních údajů zohledněny.

Rok 2017 byl čtvrtým rokem v rámci VFR na období 2014–2020, který celkově předpokládal nižší částky než předchozí plán výdajů. Podíl výdajů na výzkum a vývoj se od roku 2016 zvýšil z 12 % na 14 %, zatímco podíl výdajů na regionální politiku a zemědělství se snížil ze 78 % na 75 % výdajů EU ve 28 členských státech.