Overblik over EU-budgettet

Introduktion

EU-budgettet forklaret

Vi synes, det er vigtigt, at EU-skatteyderne har en klar opfattelse af, hvad EU’s penge bliver brugt til, og hvor de kommer fra. Det er, hvad vi ønsker at vise med dette værktøj. Vores værktøj kan bidrage til en bedre forståelse af, hvordan den flerårige finansielle ramme og de årlige budgetter fungerer, og sætter tallene for Deres land i et europæisk perspektiv.

De anførte tal er de senest tilgængelige, der er offentliggjort i Europa-Kommissionens årsrapport for 2017. Procentsatserne i de beskrivende dele vedrører de midler, der er brugt i de 28 EU-lande. Penge, der er brugt uden for EU, f.eks. i ansøgerlande og nabolande, er ikke taget i betragtning ved beregningen af procentsatserne.

2017 var fjerde år under FFR for 2014-2020, hvis samlede tal er lavere end i den tidligere udgiftsplan. Andelen af udgifter til forskning og udvikling er steget fra 12 % til 14 % siden 2016, mens andelen af udgifter til regional- og landbrugspolitik faldt fra 78 % til 75 % af EU's udgifter i de 28 medlemsstater.