Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με μια ματιά

εισαγωγή

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με λίγα λόγια

Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πού πηγαίνουν οι δαπάνες και από που προέρχονται τα κονδύλια της ΕΕ. Στόχος της εφαρμογής μας είναι ακριβώς να κάνει πιο κατανοητή τη λειτουργία του μακροπρόθεσμου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης τοποθετώντας τα κονδύλια κάθε χώρας στην ευρωπαϊκή τους διάσταση.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι τα πλέον πρόσφατα, όπως δημοσιεύτηκαν στην Οικονομική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015. Τα ποσοστά αφορούν τα ποσά που δαπανήθηκαν σε καθ’ ένα από τα 28 κράτη μέλη. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν εκτός των συνόρων της ΕΕ, για παράδειγμα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και στις γείτονες χώρες, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που αναγράφονται.

To 2015, ήταν το δεύτερο έτος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2014-2020 της ΕΕ, που είναι μικρότερος από τον προηγούμενο. Το βάρος των δαπανών για την έρευνα αυξάνεται σταδιακά από 7,5% σε 10% μέχρι το 2020, ενώ η συμμετοχή της περιφερειακής πολιτικής και της γεωργίας μειώνονται απο 84% σε 82%, σε σχέση με το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπως ονομάζεται επίσημα ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός.

 

Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

Ουγγαρία: 5,629.1 M€
EU: 130,108.6 M€
 • Γεωργία
  Ουγγαρία: 1,791.4 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
 • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  Ουγγαρία: 3,693.2 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
 • Έρευνα και ανάπτυξη
  Ουγγαρία: 81.5 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
 • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  Ουγγαρία: 42.2 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
 • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  Λουξεμβούργο: 6.4 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
 • Διοίκηση
  Ουγγαρία: 14.5 M€
  Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

Ουγγαρία
2001: 28.2 Δισ. €
2011: 49.5 Δισ. €
Εξέλιξη 2001-2011: +75.9%
Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
 • EU: 61.77%
 • BE  (Βέλγιο): 54.44%
 • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
 • CZ  (Τσεχία): 113.08%
 • DK  (Δανία): 42.69%
 • DE  (Γερμανία): 17.36%
 • EE  (Εσθονία): 151.80%
 • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
 • EL  (Ελλάς): 62.58%
 • ES  (Ισπανία): 82.53%
 • FR  (Γαλλία): 44.79%
 • IT  (Ιταλία): 31.55%
 • CY  (Κύπρος): 103.76%
 • LV  (Λετονία): 140.99%
 • LT  (Λιθουανία): 130.43%
 • LU  (Luxembourg): 107.78%
 • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
 • MT  (Μάλτα): 48.31%
 • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
 • AT  (Austria): 38.33%
 • PL  (Πολωνία): 73.22%
 • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
 • RO  (Ρουμανία): 214.72%
 • SI  (Sloveenia): 69.90%
 • SK  (Σλοβακία): 151.70%
 • FI  (Φινλανδία): 55.37%
 • SE  (Σουηδία): 43.38%
 • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

 
 •  

  Μάλτα

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Μάλτα: 134.2 M€
  •  
   12.70%Γεωργία
  •  
   57.27%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   14.24%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   10.52%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.03%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   5.24%Διοίκηση

  Το 2015, το ποσό που δαπάνησε η ΕΕ στη Μάλτα ανήλθε σε 134 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περισσότερο από το μισό (77 εκατ. ευρώ) δαπανήθηκε για την περιφερειακή πολιτική, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 42%. Οι δαπάνες για τη γεωργία ανήλθαν στα 19,3 εκατ. (7%), ποσοστό μικρό συγκριτικά με εκείνο της ΕΕ (42%). Η Μάλτα δαπάνησε επίσης το 14% των δαπανών της στην έρευνα, έναντι μέσου όρου 10%.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Μάλτα: 92.3 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   15.6 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   70.4 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   6.4 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   11.8 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   0.0 M€

  Το 2015, η Μάλτα συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 92 εκατ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 16 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Μάλτα: 134.2 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Μάλτα: 17,0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Μάλτα: 76.8 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Μάλτα: 19.1 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Μάλτα: 14.1 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Μάλτα: 0.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Μάλτα: 7.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Μάλτα
  2001: 1.85 Δισ. €
  2011: 2.75 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +48.31 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Κάτω Χώρες

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Κάτω Χώρες: 2,359.2 M€
  •  
   38.80%Γεωργία
  •  
   8.32%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   40.80%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   7.91%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.00%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   4.17%Διοίκηση

  Το 2015, το ποσό που η ΕΕ δαπάνησε στην Ολλανδία ανήλθε σε 2,36 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 915 εκ. δισ. ευρώ (39%) δαπανήθηκε για τη γεωργική πολιτική, ποσοστό λίγο κάτω από το μέσο όρο στην ΕΕ (43%). Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν σε 963 εκατ. ευρώ ή 41%, ποσοστό τετραπλάσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (10%). Αντιθέτως, το ποσό που δαπανήθηκε για την περιφερειακή πολιτική ανήλθε σε μόλις 196 εκατ. ευρώ ή 8% του συνόλου, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (39%).

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Κάτω Χώρες: 5,759.2 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   770.7 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   4,899.6 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   86.4 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   2,187.9 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   2.5 M€

  Το 2015, η Ολλανδία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 5,76 δισ. ευρώ (έπειτα από επιστροφή) και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 2,92 δισ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Κάτω Χώρες: 2,359.2 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Κάτω Χώρες: 915.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Κάτω Χώρες: 196.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Κάτω Χώρες: 962.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Κάτω Χώρες: 186.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Κάτω Χώρες: 0.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Κάτω Χώρες: 98.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Κάτω Χώρες
  2001: 203.06 Δισ. €
  2011: 299.93 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +47.70 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Austria

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Austria: 1,787.4 M€
  •  
   64.05%Γεωργία
  •  
   14.70%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   17.18%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   2.79%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.00%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   1.28%Διοίκηση

  Το 2015, η ΕΕ δαπάνησε στην Αυστρία 1,79 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,15 δισ. ευρώ (64%) δαπανήθηκαν για τη γεωργική πολιτική, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το μέσο όρο στην ΕΕ (43%). Αντιθέτως, το ποσό που δαπανήθηκε για την περιφερειακή πολιτική ήταν μόλις 262,7 εκατ. ευρώ (15%), ποσοστό σημαντικά μικρότερο από εκείνο της ΕΕ (39%). Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ (17%), ποσοστό υψηλότερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (10%).

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Austria: 2,529.2 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   445.3 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   2,046.4 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   36.3 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   197.1 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   1.2 M€

  Το 2015, η Αυστρία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 2,53 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 264 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Austria: 1,787.4 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Αυστρία: 1,144.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Αυστρία: 262.7 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Αυστρία: 307.2 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Αυστρία: 49.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Αυστρία: 0.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Αυστρία: 22.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Austria
  2001: 109.87 Δισ. €
  2011: 151.99 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +38.33 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Πολωνία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Πολωνία: 13,357.7 M€
  •  
   38.02%Γεωργία
  •  
   59.78%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   1.25%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   0.51%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.20%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   0.22%Διοίκηση

  Το 2015, η Πολωνία εισέπραξε 13,36 δισ. ευρώ. Η χώρα αυτή έχει μακράν τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις από την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης με 7,99 δισ. το 2015 ή 60% των δαπανών. Στη γεωργία διέθεσε το 38% της συνολικής χρηματοδότησης που έλαβε από την ΕΕ με αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο το 43%. Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν μόλις στο 1%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (10%).

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πολωνία: 3,718.0 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   542.5 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   2,897.0 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   277.0 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   518.4 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   1.5 M€

  Το 2015, η Πολωνία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 3,72 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 696 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Πολωνία: 13,357.7 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Πολωνία: 5,079.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Πολωνία: 7,985.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Πολωνία: 166.8 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Πολωνία: 68.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Πολωνία: 26.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Πολωνία: 29.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Πολωνία
  2001: 92.99 Δισ. €
  2011: 161.08 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +73.22 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  
   

  Πορτογαλία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Πορτογαλία: 2,595.4 M€
  •  
   42.30%Γεωργία
  •  
   46.84%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   8.18%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   0.36%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.45%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   0.29%Διοίκηση

  Το 2015, το ποσό που δαπάνησε η ΕΕ στην Πορτογαλία ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 1,22 δισ. ευρώ (47%) αφορούσαν την περιφερειακή πολιτική. Οι δαπάνες για τη γεωργία ανήλθαν στα 1,1 δισ. ευρώ (30%),αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (43%). Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν σε 212 εκατ. ή 8%, με μέσο όρο της ΕΕ το 10%.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πορτογαλία: 1,528.7 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   253.9 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   1,152.7 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   121.4 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   117.7 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   0.6 M€

  Το 2015, η Πορτογαλία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 1,53 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 157 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Πορτογαλία: 2,595.4 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Πορτογαλία: 1,097.8 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Πορτογαλία: 1,215.7 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Πορτογαλία: 212.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Πορτογαλία: 36.2 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Πορτογαλία: 0.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Πορτογαλία: 33.2 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Πορτογαλία
  2001: 93.0 Δισ. €
  2011: 161.1 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +73.2% %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Ρουμανία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Ρουμανία: 6,538.0 M€
  •  
   45.70%Γεωργία
  •  
   51.89%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   1.18%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   0.36%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.45%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   0.29%Διοίκηση

  Το 2015, η Ρουμανία έλαβε από την ΕΕ 6,54 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 2,99 δισ. ευρώ (46% του συνόλου) δαπανήθηκαν για την αγροτική πολιτική. Οι δαπάνες για την περιφερειακή πολιτική (3,39 δισ.) ανήλθαν στο 52%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 39%. Η Ρουμανία ήταν μία από τις λίγες χώρες που συνέχισαν να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το μηχανισμό προ-ενταξιακής βοήθειας εισπράττοντας 29 εκατ. ευρώ το 2014. Για την έρευνα η χώρα διέθεσε μόλις το 1% των δαπανών.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Ρουμανία: 1,319.4 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   153.0 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   1,057.5 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   108.3 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   127.0 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   0.6 M€

  Το 2015, η Ρουμανία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 1,32 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 170 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Ρουμανία: 6,538.0 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Ρουμανία: 2,987.7 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Ρουμανία: 3,392.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Ρουμανία: 77.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Ρουμανία: 23.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Ρουμανία: 29.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Ρουμανία: 19.1 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Ρουμανία
  2001: 16.42 Δισ. €
  2011: 51.69 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +214.72 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Sloveenia

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Sloveenia: 939.9 M€
  •  
   20.35%Γεωργία
  •  
   66.44%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   8.11%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   2.07%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.15%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   0.93%Διοίκηση

  Το 2015, η Σλοβενία έλαβε από την ΕΕ 940 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 625 εκατ. ευρώ (66%) δαπανήθηκαν για την περιφερειακή, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 39%. Οι δαπάνες για τον αγροτικό τομέα ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ (20% έναντι μ.ο. ΕΕ 43%). Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν στα 76 εκατ. ευρώ ή 8%, ενώ στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 10%.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Sloveenia: 340.7 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   56.9 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   257.6 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   26.0 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   62.7 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων
   0.1 M€

  Το 2014, η Σλοβενία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 341 εκατ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 84 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Sloveenia: 939.9 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Sloveenia: 191.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Sloveenia: 624.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Sloveenia: 76.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Sloveenia: 19.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Sloveenia: 1.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Sloveenia: 8.7 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Sloveenia
  2001: 10.80 Δισ. €
  2011: 18.35 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +69.90 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Σλοβακία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Σλοβακία: 3,734.8 M€
  •  
   15.17%Γεωργία
  •  
   82.64%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   1.65%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   0.24%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.01%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   0.29%Διοίκηση

  Το 2015, η Σλοβακία εισέπραξε από την ΕΕ 3,74 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 3,09 δισ. ευρώ (83%) δαπανήθηκαν για την περιφερειακή πολιτική, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (39%). Οι δαπάνες για τον αγροτικό τομέα ανήλθαν στα 567 εκατ. ευρώ (15%). Οι δαπάνες για την έρευνα ήταν 62 εκατ. ευρώ (σχεδόν 2%), συμπεριλαμβανομένων 36 εκατομμυρίων για την κατάργηση πυρηνικών εγκαταστάσεων.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Σλοβακία: 607.9 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   85.0 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   473.1 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   49.5 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   88.9 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   0.3 M€

  Το 2015, η Σλοβακία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 608 εκατ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 119 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Σλοβακία: 3,734.8 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Σλοβακία: 566.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Σλοβακία: 3,086.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Σλοβακία: 61.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Σλοβακία: 9.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Σλοβακία: 0.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Σλοβακία: 10.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Σλοβακία
  2001: 10.48 Δισ. €
  2011: 26.38 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +151.70 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Φινλανδία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Φινλανδία: 1,330.0 M€
  •  
   72.21%Γεωργία
  •  
   8.03%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   15.67%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   1.62%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.00%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   2.27%Διοίκηση

  Το 2015, το ποσό που δαπανήθηκε στη Φινλανδία από την ΕΕ ανήλθε σε 1,33 δισ. ευρώ. Από αυτά, 960 εκατ. ευρώ (72%) χρησιμοποιήθηκαν για τη γεωργία, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από το μέσο όρο της ΕΕ (43%). Οι δαπάνες για την περιφερειακή πολιτική ανήλθαν σε 107 εκατ. ευρώ (8% έναντι ευρωπαϊκού μ.ο. 39%). Για την έρευνα δαπανήθηκαν 208 εκατ. ευρώ ή 16%, ποσοστό μεγαλύτερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (10%).

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Φινλανδία: 1,729.1 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   265.6 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   1,328.2 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   134.5 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   125.1 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   0.8 M€

  Το 2015, η Φινλανδία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 1,73 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 167 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Φινλανδία: 1,330.0 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Φινλανδία: 960.3 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Φινλανδία: 106.9 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Φινλανδία: 208.4 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€
  • Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
   Φινλανδία: 21.6 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,935.0 M€
  • Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
   Φινλανδία: 0.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 138.0 M€
  • Διοίκηση
   Φινλανδία: 30.2 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 7,451.8 M€

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Προϋπολογισμός της ΕΕ και εθνικοί προϋπολογισμοί

  Φινλανδία
  2001: 66.79 Δισ. €
  2011: 103.77 Δισ. €
  Εξέλιξη 2001-2011: +55.37 %
  Αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος
  • EU: 61.77%
  • BE  (Βέλγιο): 54.44%
  • BG  (Βουλγαρία): 117.35%
  • CZ  (Τσεχία): 113.08%
  • DK  (Δανία): 42.69%
  • DE  (Γερμανία): 17.36%
  • EE  (Εσθονία): 151.80%
  • IE  (Ιρλανδία): 96.19%
  • EL  (Ελλάς): 62.58%
  • ES  (Ισπανία): 82.53%
  • FR  (Γαλλία): 44.79%
  • IT  (Ιταλία): 31.55%
  • CY  (Κύπρος): 103.76%
  • LV  (Λετονία): 140.99%
  • LT  (Λιθουανία): 130.43%
  • LU  (Luxembourg): 107.78%
  • HU  (Ουγγαρία): 75.87%
  • MT  (Μάλτα): 48.31%
  • NL  (Κάτω Χώρες): 47.70%
  • AT  (Austria): 38.33%
  • PL  (Πολωνία): 73.22%
  • PT  (Πορτογαλία): 45.39%
  • RO  (Ρουμανία): 214.72%
  • SI  (Sloveenia): 69.90%
  • SK  (Σλοβακία): 151.70%
  • FI  (Φινλανδία): 55.37%
  • SE  (Σουηδία): 43.38%
  • UK  (Ηνωμένο Βασίλειο): 28.60%
  Με βάση τους νομικά δεσμευτικούς ορισμούς της Eurostat

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

   
 •  

  Σουηδία

  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ανά χώρα

  Σε ποιους τομείς πηγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στη χώρα σας;

  Σουηδία: 1,467.7 M€
  •  
   61.59%Γεωργία
  •  
   9.54%Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
  •  
   20.34%Έρευνα και ανάπτυξη
  •  
   6.17%Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
  •  
   0.00%Δράσεις και προγράμματα εκτός ΕΕ1
  •  
   2.36%Διοίκηση

  Το 2015, το ποσό που εισέπραξε η Σουηδία από την ΕΕ ανήλθε σε 1,47 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 904 εκατομμύρια (62%) δαπανήθηκαν για την αγροτική πολιτική, σαφώς περισσότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (43%). Με 140 εκατ. δαπάνης για την περιφερειακή πολιτική (10%), η Σουηδία κινήθηκε πολύ χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο (39%). Το ποσό που δαπανήθηκε για την έρευνα ανήλθε στα 299 εκατ. ή 20% του συνόλου, ποσοστό διπλάσιο απο το 10% της ΕΕ.

  1. Συμπεριλαμβάνεται η προενταξιακή βοήθεια.

  Συνεισφορές χωρών στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Πόσο συνεισφέρει η χώρα σας στον προϋπολογισμό της ΕΕ

  Σουηδία: 3,513.3 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το ΦΠΑ
   565.4 M€
  • Ίδιος πόρος με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
   2,896.4 M€
  • Έκπτωση για τη Βρετανία
   49.8 M€
  • Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι που μεταφέρονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ1
   506.0 M€
  • Πληρωμές εξαιρέσεων2
   1.6 M€

  Το 2015, η Σουηδία συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 3,51 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 676 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

  1. 25% του συνόλου παρακρατείται από τα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους συλλογής.

  2. Η Ολλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν σταθερό ποσό ως επιστροφή από τη συνεισφορά τους. Η συνεισφορά της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Βρετανίας είναι μειωμένες καθώς δε συμμετέχουν σε ορισμένες πολιτικές που σχετίζονται με τον τομέα των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης.

  Συνολικές δαπάνες της ΕΕ

  Τι ποσό δαπανά η ΕΕ για τη χώρα σας;

  Σουηδία: 1,467.7 M€
  EU: 130,108.6 M€
  • Γεωργία
   Σουηδία: 904.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 56,486.0 M€
  • Περιφερειακή πολιτική (ταμεία συνοχής και διαρθρωτικά ταμεία)
   Σουηδία: 140.0 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 50,872.9 M€
  • Έρευνα και ανάπτυξη
   Σουηδία: 298.5 M€
   Ευρωπαϊκή Ένωση: 13,032.7 M€