Žvilgsnis į ES biudžetą

įvedimas

Kam leidžiami pinigai?

Manome, jog svarbu, kad ES mokesčių mokėtojai aiškiai matytų, kam skiriamos ES lėšos ir iš kur jos gaunamos. Tai ir norime parodyti rengdami šią priemonę. Mūsų taikomoji programa padės geriau suprasti, kaip veikia daugiametė finansinė programa ir metiniai biudžetai, taip pat joje galėsite pamatyti savo šalies duomenis Europos Sąjungos duomenų kontekste.

Nurodomi naujausi turimi duomenys, paskelbti Europos Komisijos 2017 m. finansinėje ataskaitoje. Aprašomojoje dalyje nurodyti ES 28 šalyse išleidžiamų lėšų procentiniai dydžiai. Apskaičiuojant procentinius dydžius neatsižvelgiama į lėšas, išleidžiamas už ES ribų, pvz., narystės siekiančiose šalyse, šalyse kandidatėse ir kaimyninėse šalyse.

2017 metai buvo ketvirtieji 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) metai – šioje programoje numatytos sumos apskritai buvo mažesnės už ankstesnėje išlaidų programoje numatytas sumas. Moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ES 28 valstybėse narėse skirtų išlaidų dalis nuo 2016 m. išaugo nuo 12 % iki 14 %, tuo tarpu regioninei ir žemės ūkio politikai skirtos išlaidos sumažėjo nuo 78 % iki 75 %.